Home > Studia I Stopnia > Socjologia > Łódź > Studia I Stopnia - Socjologia - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Socjologia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSzK-Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Studenci socjologii w Wyższej Szkole Kupieckiej kończą studia wzbogaceni o wiedzę z zakresu socjologii oraz podstaw nauk społecznych. Umiejętności zdobyte w trakcie trzyletnich studiów socjologicznych są przydatne w życiu codziennym i w pracy zawodowej, ponieważ socjolog - to osoba, która: * Umie pracować w zespole i komunikować się z otoczeniem * Jest uwrażliwiona na problematykę międzyludzkich relacji * Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych * Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii społecznej w swojej pracy z innymi * Postępuje z zachowaniem zasad etycznych i prawnych * Umie gromadzić, przetwarzać i analizować informacje o życiu społecznym * Umie wykonywać podstawowe analizy statystyczne używając programów komputerowej obróbki danych * Potrafi przeprowadzić proste badanie społeczne oraz przeprowadzić analizę danych socjo-demograficznych * Potrafi komunikować się używając języków obcych (angielski/ rosyjski/ niemiecki) * Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non-profit w działach personalnych, HR lub w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Praktyki
  W tworzenie programu kształcenia na kierunku Socjologia w Wyższej Szkole Kupieckiej zaangażowani byli socjologowie z łódzkich ośrodków akademickich, doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz praktycy życia społecznego, którzy zadbali o właściwą proporcję wiedzy teoretycznej i niezbędnych umiejętności praktycznych, jakie ma wynieść absolwent naszego kierunku. W tworzeniu oferty specjalności dyplomowania i przy konstruowaniu profilu absolwenta pod uwagę brano również wskazówki pracodawców. Po 2 roku nauki studenci odbywają praktyki w firmach posiadających działy personalne lub marketingowe. Studenci będą mieli dwóch opiekunów - reprezentującego uczelnię i pracownika firmy przyjmującej na praktykę.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia w Wyższej Szkole Kupieckiej powinni złożyć następujące dokumenty: Studia I stopnia (licencjackie) * Świadectwo dojrzałości (oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej)* * 4 zdjęcia legitymacyjne * zaświadczenie lekarskie (o zdolności do pojdęcia studiów) * podanie z dołączonym indeksem (dla osób przenoszących się z innych uczelni) * wypełniony Kwestionariusz Osobowy * kserokopia dowodu osobistego (nowe dowody - przód i tył, stare dowody - 1,2,3,4,5 strona) * Kandydaci na studia licencjackie w WSzK, którzy przedkładają świadectwo dojrzałości ( nowa matura) wydane po 1 stycznia 2005 r. winni łącznie z tym świadectwem przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Tutuł uzyskany
  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku socjologia kończy się z tytułem licencjata. Po ukończeniu Studiów I stopnia - absolwent jest przygotowany do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich (II stopnia).
 • Szczegółowe informacje
  Program kierunku socjologia w Wyższej Szkole Kupieckiej przygotowany został dla osób planujących swój rozwój w obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, badaniami społecznymi i Public Relations, a także dla tych, którzy zainteresowani są naukami humanistycznymi i wykorzystaniem ich elementów w pracy zawodowej. Stąd w ramach kierunku funkcjonują specjalności dyplomowania w zakresie:
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • metody i techniki badań społecznych
  • techniki badań marketingowych i Public Relations

  Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Kupieckiej zapewnia studentom komfortowy i skuteczny system kształcenia, gwarantujący rozpoczęcie nauki w grupach zaawansowania odpowiadających indywidualnym umiejętnościom w momencie podjęcia studiów.

  Sylwetka absolwenta
  Studia licencjackie na kierunku socjologia w Wyższej Szkole Kupieckiej dostarczają studentom wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, prowadzeniem badań (sondażowych, marketingowych) a także działalności public relations.

  Studenci zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu metodologii, społecznych uwarunkowań zarządzania oraz umiejętności analizy i interpretacji danych empirycznych wygenerowanych przy pomocy metod badań socjologicznych. Umożliwia im to pracę w różnego rodzaju firmach doradczych: agencjach doradztwa personalnego, agencjach badań reklamy, agencjach public relations, firmach szkoleniowych oraz agencjach badań opinii publicznej, a także w działach HR - jako doradcy personalni oraz specjaliści public relations zarówno w przedsiębiorstwach działających na rynku jak i w instytucjach samorządowych i administracji publicznej.

  Perspektywy zawodowe
  W czasie nauki na kierunku socjologia studenci opanowują praktyczną wiedzę z zakresu metod badań społecznych, uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności analizy i interpretacji danych empirycznych wygenerowanych przy pomocy badań socjologicznych. Takie umiejętności stanowią solidną podstawę umożliwiającą poszukiwanie zatrudnienia m.in.:
  • w firmach doradczych,
  • agencjach doradztwa personalnego,
  • agencjach badań reklamy,
  • agencjach Public Relations,
  • firmach szkoleniowych oraz
  • agencjach badań opinii publicznej.
  Absolwenci kierunku socjologia będą mogli ponadto starać się o posady doradcy personalnego oraz specjalisty Public Relations zarówno w przedsiębiorstwach rynkowych jak i w instytucjach samorządowych, administracji publicznej i instytucjach non-profit.

  Program:

  W tworzenie programu kształcenia na kierunku Socjologia w Wyższej Szkole Kupieckiej zaangażowani byli socjologowie z łódzkich ośrodków akademickich, doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz praktycy życia społecznego, którzy zadbali o właściwą proporcję wiedzy teoretycznej i niezbędnych umiejętności praktycznych, jakie ma wynieść absolwent naszego kierunku. W tworzeniu oferty specjalności dyplomowania i przy konstruowaniu profilu absolwenta pod uwagę brano również wskazówki pracodawców.

      Nazwa Przedmiotu   Punkty ECTS; Egzamin/Zaliczenie

  1. Podstawy socjologii 9 E1
  2. Antropologia kulturowa 4 E1
  3. Ekonomia 4 E1
  4. Marketing 2 z
  5. Psychologia 2 z
  6. Etyka społeczna 2 z
  7. Ochrona własności intelektualnej 1 z
  8. Technologia informacyjna 2 z
  9. Techniki pracy umysłowej 4 z
  10. Wychowanie fizyczne 2 z
  11. Psychologia społeczna 5 E2
  12. Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej 5 E2
  13. Statystyka 7 E2
  14. Podstawy zarządzania 1 z
  15. Socjologia procesów gospodarczych 2 z
  16. Polityka społeczna 1 z
  17. Socjologia organizacji 1 z
  18. Negocjacje 2 z
  19. Język obcy 5 E5
  20. Metody badań społecznych 9 E4
  21. Współczesne teorie socjologiczne 7 E4
  22. Mikrosocjologia 2 z
  23. Socjologia sztuki 2 z
  24. Kultura symboliczna 1 z
  25. Public Relations 2 z
  26. Socjologia procesów pracy 2 z
  27. Socjologia zawodów i profesji 2 z
  28. Procesy ludnościowe 5 E4
  29. Socjologia dewiacji i problemów społecznych 1 z
  30. Socjologia zarządzania zasobami ludzkimi 2 z
  31. Badanie procesów organizacyjnych i procesów pracy 2 z
  32. Socjologia komunikowania 2 z
  33. Psychologia reklamy 1 z
  34. Socjologia kultury 1 z
  35. Etnografia 2 z
  36. Przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego 4 E5
  37. Systemy, struktury i procesy społeczne w różnych
        perspektywach teoretycznych 5 E5
  38. Przygotowanie i realizacja projektu badawczego 5 z
  39. Analiza danych jakościowych 2 z
  40. Socjologia wizualna i jej zastosowania 2 z
  41. Socjologia interakcji 2 z
  42. Socjologia religii 2 z
  43. Kształtowanie wizerunku i toźsamości organizacyjnej 1 z
  44. Procedury i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi 1 z
  45. Socjologia organizacji i zarządzania II – kurs zaawansowany 1 z
  46. Marketing II – kurs zaawansowany 1 z
  47. Etyczne problemy zawodu socjologa 5 E6
  48. Prawo pracy 3 z
  49. Zarządzanie strategiczne i projektowanie struktur
        organizacyjnych 2 z
  50. Zajęcia do wyboru 24 z
  51. Seminarium dyplomowe 2 z6
  52. Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej 10
Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |