Studia Podyplomowe - Asystent Osoby Starszej i Niepełnosprawnej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSP-Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Asystent Osoby Starszej i Niepełnosprawnej - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  CELE: Przygotowanie do pełnienia funkcji asystenta osobistego osoby starszej lub niepełnosprawnej, a w szczególności: pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie kompleksowej opieki nad osobą niepełnosprawną lub starszą, pozyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia rehabilitacji podopiecznego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  ADRESACI: Osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie) ; pedagogiczne, psychologiczne lub socjologiczne oraz studenci V roku w/w kierunków studiów
 • Szczegółowe informacje

  Studia Podyplomowe: Asystent Osoby Starszej i Niepełnosprawnej

  RAMOWY PROGRAM (wybrane zagadnienia):

  • Nauki społeczne wspierające działalność asystenta osobistego
  • Elementy psychoterapii i psychopatologii
  • Elementy diagnostyki środowiskowej
  • Pedagogika specjalna
  • Kulturoznawstwo
  • Zagadnienia prawne
  • Prawne podstawy pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce
  • Niepełnosprawny na rynku pracy
  • Zagadnienia medyczne
  • Anatomia i fizjologia człowieka
  • Gerontologia
  • Podstawy dietetyki
  • Podstawy rehabilitacji i opieki w odniesieniu do różnych grup podopiecznych
  • Podstawy pielęgnowania człowieka
  • Pierwsza pomoc
  • Rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo
  • Rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi
  • Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących
  • Rehabilitacja osób głuchych i słabo słyszących
  • Rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządów ruchu
  • Rehabilitacja osób starszych
  • Umiejętności wspomagające działalność asystenta osoby niepełnosprawnej
  • Systemy komunikacji alternatywnej
  • Trening umiejętności komunikacyjnych

   

  CZAS TRWANIA: Trzy semestry, łącznie 360 godzin (270 godzin dydaktycznych oraz 90 godzin praktyki zawodowej)

  Organizacja nauki

  Studia podyplomowe realizowane są w trybie od II do IV semestrów. Ilość godzin realizowanych na danym kierunku studiów podyktowana jest podstawą programową oraz wytycznymi MEN. Studia podyplomowe w ISP i KZ realizowane są od 300 do 480 godzin dydaktycznych (wyjątek: Logopedia 600 godzin) w formie 2-3 dniowych zjazdów co trzy tygodnie czyli 1 raz w miesiącu.

  Zajęcia odbywają się zazwyczaj w:

  piątki (15.30-20.30) oraz soboty (8.15-20.30) i niedziele (8.15-15.30).


Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |