Studia I Stopnia - Socjologia - Bezpieczeństwo Publiczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHTWP - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia - Bezpieczeństwo Publiczne - W ciągu tygodnia - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Praktyki
  Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie dzienne) w naszej uczelni realizowane są w opraciu o standardy i minima programowe. Sześć semestrów studiów obejmuje na kierunku Socjologia to około 2200 godzin dydaktycznych.
 • Szczegółowe informacje
  Studia socjologiczne umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej życia społecznego. Socjologia jest dyscypliną bardzo zróżnicowaną – przyciąga zarówno osoby o nastawieniu humanistycznym jak i umysły ścisłe. Przedmiotem zainteresowań socjologicznych są zjawiska zarówno z poziomu funkcjonowania jednostek w otoczeniu społecznym, jak i procesy zachodzące w skali całych społeczeństw. Oferowane zajęcia dydaktyczne obejmują zagadnienia ogólne związane z poznawaniem i wyjaśnianiem rzeczywistości społecznej, jak i zagadnienia szczegółowe dotyczące mechanizmów funkcjonowania różnych systemów społecznych, problematykę stosunków społecznych, kultury, życia gospodarczego, politycznego, problemów i patologii społecznych, itp.

  Student socjologii zdobywa także wiedzę o naukowych metodach badania rzeczywistości społecznej.

  Na wszystkich specjalnościach obowiązuje 3-tygodniowa praktyka. Studenci studiów niestacjonarnych organizują praktykę we własnym zakresie.

  UWAGA: wybór specjalności następuje po ukończeniu drugiego roku studiów

  Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności kierunku Socjologia

  Podstawy socjologii, Historia myśli społecznej, Socjologia – mikrostruktury społeczne, Socjologia – makrostruktury społeczne, Współczesne społeczeństwo polskie, Metody badań społecznych, Statystyka, Demografia, Etyka zawodu socjologa, Psychologia społeczna, Antropologia kulturowa, Logika i metodologia nauk, Ekonomia, Socjologia procesów społecznych, Podstawy ochrony własności intelektualnej, Technologia informacyjna, Język angielski (niemiecki), Edukacja ekologiczna, Historia społeczna XX wieku, Współczesne teorie socjologiczne, Socjologiczne projekty badawcze, Polityka społeczna.

  Specjalność: Bezpieczeństwo publiczne

  Program studiów skonstruowano tak, aby przyszły absolwent potrafił w sposób profesjonalny przeciwdziałać fali przestępstw i zabezpieczać sprawne funkcjonowanie różnorakich elementów systemu bezpieczeństwa publicznego. Główny nacisk w kształceniu studentów jest położony na zdobywanie wysokiej sprawności intelektualnej w walce z przestępczością i zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego. Duże bloki zajęć dydaktycznych dotyczą różnych aspektów: psychologii człowieka, patologii społecznych, technik negocjacyjnych, rozwiązywania konfliktów, prawa, technik operacyjnych i kryminalistycznych.

  Absolwenci tej specjalności to zaplecze kadrowe dla policji, straży miejskiej, banków, instytucji ubezpieczeniowych, organizatorów imprez masowych, firm ochroniarskich i detektywistycznych.


Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |