Home > Studia I Stopnia > Rachunkowość - ogólne > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Rachunkowość - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Rachunkowość - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rachunkowość - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności „Rachunkowość” posiadają szeroką i nowoczesną wiedzę ekonomiczną pozwalającą rozumieć procesy gospodarcze w warunkach globalizacji oraz dynamicznych zmian technologicznych i procesowych. Ponadto są wyspecjalizowani w zarządzaniu finansami i prowadzeniu rachunkowości w przedsiębiorstwach, w instytucjach administracji publicznej, zakładach budżetowych i bankach. Dysponują wiedzą, a przede wszystkim umiejętnościami praktycznego realizowania funkcji operacyjnych. Ich umiejętności pozwalają na stosowanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z inwestycjami samorządów lokalnych, w tym projektów na inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych i zarządzania finansami w tych projektach oraz na włączenie się do realizacji strategicznych zmian finansowych w przedsiębiorstwach zgodnie z ich potrzebami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej # Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Rachunkowość

  Przedmioty                    

  Finanse przedsiębiorstw    
  Podstawy marketingu    
  Rachunkowość zarządcza  
  Ekonomika przedsiębiorstw
  Zarzadzanie małą firm    
  Umowy gospodarcze  
  Budżetowanie i controlling  
  Systemy informacyjne w firmie   
  Strategiczne zarządzanie finansami   
  Prawo podatkowe   
  Rachunkowość finansowa    
  Prawo handlowe    
  Zarządzanie zasobami ludzkimi   
  Prawo pracy   
  Analiza ekonomiczno-finansowa   
  Finanse międzynarodowe  
  Rachunek kosztów  
  Prawo administracyjne   
  Część II specjalizacyjna do wyboru    
  Funkcjonowanie rynków finansowych   
  Rachunkowość bankowa   
  Rachunkowość budżetowa    
  Rynek kapitałowy   
  Finanse samorządu terytorialnego 
  Wycena przedsiębiorstw    
  Rachunkowość ubezpieczycieli  
  Rachunkowość rolna   

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |