Home > Studia I Stopnia > Położnictwo > Zaoczne > Kielce > Studia I Stopnia - Położnictwo - Kielce - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Położnictwo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiP-Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Położnictwo - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  SYLWETKA ABSOLWENTA: Absolwent kierunku położnictwo będzie dysponował rzetelną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi, umożliwiającymi samodzielne wykonanie zawodu położnej – licencjata położnictwa. W szczególności absolwent będzie przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i będzie się wykazywał: · wiedzą w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych; · umiejętnością wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium; · umiejętnością współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów; · umiejętnością rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu; · umiejętnością prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny, w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa; · umiejętnością inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa; · umiejętnością podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych; · umiejętnością działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw. Absolwenci studiów I stopnia na kierunku położnictwo znajdą zatrudnienie m. in. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lecznictwa stacjonarnego i niestacjonarnego, w tym podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej i innych - zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSEiP może zostać absolwent szkoły średniej legitymujący się świadectwem dojrzałości. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

  Studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) stacjonarne

  Studia I stopnia (licencjackie, 7-semestralne) niestacjonarne

  Studia I stopnia uzupełniające poziom B (licencjackie, 2-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

  Studia I stopnia uzupełniające poziom B przeznaczone są dla położnych posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.


  PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. PRZEDMIOTY: anatomia, anestezjologia i intensywna terapia w opiece położniczej, badania fizykalne, biochemia z biofizyką, choroby zakaźne w położnictwie, diagnostyka w położnictwie i ginekologii, dietetyka, embriologia i rozwój człowieka, epidemiologia, farmakologia (ogólna), farmakologia (w położnictwie neonatologii i ginekologii),filozofia i etyka zawodu położnej, fizjologia, genetyka i embriopatie, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne, higiena, historia zawodu położnej, język angielski, komunikowanie interpersonalne, mikrobiologia z podstawami parazytologii, neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne, onkologia ginekologiczna, organizacja ochrony zdrowia, patofizjologia, patologia, patomorfologia, pedagogika, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, pedoaudiologia, planowanie rodziny i seksuologia, podstawowa opieka zdrowotna, podstawy chirurgii, podstawy interny, podstawy opieki położniczej, podstawy pielęgniarstwa, podstawy psychiatrii, położnictwo i pielęgniarstwo położnicze, poród w doświadczeniu kobiety, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychologia ogólna, psychologia prokreacyjna i prenatalna, radiologia, rehabilitacja w położnictwie  i ginekologii, socjologia, zagadnienia prawne, zdrowie publiczne, podstawy organizacji pracy położnej

Inne informacje związane z Położnictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |