Studia I Stopnia - Polityka Lokalna i Regionalna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Polityka Lokalna i Regionalna - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  W ramach tej specjalności WSB kształci specjalistów, którzy będą wiedzieli, jak zaspokoić zbiorowe potrzeby danej społeczności, nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Politologia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Polityka Lokalna i Regionalna
  Program studiów

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  nauki o państwie i prawie nauki o polityce myśli politycznej systemów politycznych podstaw logiki podstaw ekonomii bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  najnowszej historii politycznej historii politycznej Polski XX wieku systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej partii politycznych i systemów partyjnych administracji publicznej samorządu i polityki lokalnej marketingu politycznego polityki społecznej i gospodarczej stosunków międzynarodowych integracji europejskiej statystyki i demografii organizacji i zarządzania
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (filozofia, psychologia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można się nauczyć?
  Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Samorząd w państwach europejskich
      * Polityka regionalna
      * Finanse państwa i samorządu
      * Komunikowanie lokalne
      * Prawne podstawy funkcjonowania społeczności lokalnych
      * Samorządowa polityka społeczna
      * Mienie komunalne
      * Polityka zrównoważonego rozwoju.

  Absolwenci specjalności potrafią identyfikować i diagnozować lokalne i regionalne potrzeby, interesy i problemy społeczne, działać w lokalnych strukturach partii i organizacji politycznych. Mogą ubiegać się o mandaty radnych lub stać się liderami opinii publicznej w społecznościach lokalnych.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w:

      * organach administracji państwowej i samorządowej, w urzędach marszałkowskich,
        wojewódzkich, w samorządowych
      * jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych i jednostkach organizacyjnych                    urzędów gmin
      * organizacjach non-profit
      * firmach działających na rynku zamówień publicznych
      * instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnych
      * organach gminy, powiatu i województwa.

Inne informacje związane z politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |