Studia I Stopnia - Politologia - Specjalność Kultura Polityczna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Politologia - Specjalność Kultura Polityczna - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Studia na Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania różnorodnych sfer polityki i procesów dynamiki społecznej. Nasi absolwenci będą potrafili analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Studia kształtują umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, uczą kierowania zgodnie z zasadami etyki zasobami ludzkimi i podejmowania decyzji politycznych. Podczas warsztatów tematycznych z marketingu politycznego, public relations, medioznawstwa i dziennikarstwa studenci zostaną profesjonalnie przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz mediach.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I stopnia
  licencjackie stacjonarne - 3 lata (6 semestrów)
  licencjackie niestacjonarne - 3 lata (6 semestrów)
  Możliwość Kontynuacji Studiów - Studia II stopnia
  uzupełniające magisterskie stacjonarne - 2 lata (4 semestry)
  uzupełniające magisterskie niestacjonarne - 2 lata (4 semestry)
   
  Specjalność Kultura Polityczna
  Studia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu społecznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowań zjawisk oraz procesów życia spo¬łeczno-politycznego. Umożliwiają także poznanie szerokiego spektrum informacji na temat współczesnych nurtów ideowych, ruchów społecznych i organizacji politycznych. Przygotowują do pracy zawodowej w samorządzie terytorialnym, administracji państwowej, partiach politycznych, organizacjach pozarządowych i międzynarodowych, a także na stanowisku analityka współczesnej sceny poli¬tycznej w mediach i ośrodkach badania opinii publicznej.

Inne informacje związane z Politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |