Studia II Stopnia - Dyplomacja Nowej Europy

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Dyplomacja Nowej Europy - W ciągu tygodnia - Nowy Sącz - Małopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Regulamin przyjęć na studia II stopnia na kierunku Politologia 1. Studentem studiów II stopnia na kierunku politologia może zostać osoba, która ukończyła studia I stopnia i uzyskała tytuł licencjata lub równoważny 2. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej równoważność tytułu stwierdza Dziekan i ewentualnie zakreśla datę przeprowadzenia procedury nostryfikacji dyplomu równoważnego. 3. Absolwenci studiów I stopnia kierunków innych niż politologia, nauki polityczne, socjologia, europeistyka, administracja są zobowiązani do końca drugiego semestru zaliczyć następujące kursy z programu studiów I stopnia na kierunku politologia w WSB-NLU: Nauka o polityce, System polityczny RP, Współczesne systemy polityczne. Koszt każdego kursu wynosi 480,00, czas trwania 60 godz. 4. Dziekan może zwolnić z zaliczenia jednego lub więcej z powyższych kursów, jeżeli w programie swoich studiów licencjackich student zaliczył kurs równoważny przynajmniej na ocenę dobrą lub równoważną.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Politologia
  Specjalność: Dyplomacja Nowej Europy

  Studia stacjonarne II stopnia (uzupełniające magisterskie)


  Cechą charakterystyczną programu studiów politologicznych w WSB-NLU jest przywiązywanie istotnej wagi do wiedzy praktycznej, umiejętności studentów, zdolności do samodzielnej pracy i solidnego wykształcenia ogólnego. Dlatego też duży nacisk kładzie się na przygotowywanie prac pisemnych (esejów), samodzielną lekturę, wiedzę na temat bieżącej polityki; mniejszy zaś na naukę pamięciową, czy umiejętności przydatne w karierze typowo akademickiej. Studia na kierunku politologia w WSB-NLU mają swoją specyfikę. Przede wszystkim zasady zaliczenia większości przedmiotów zmuszają studentów do systematycznej pracy w ciągu semestru. Oceny z egzaminów stanowią zwykle jedynie część oceny końcowej. Duża część egzaminów ma charakter ustny, a niektóre z pisemnych odbywają się w systemie open book – studenci mogą korzystać wówczas z książek i notatek. Standardem wprowadzonym w roku 2006/07 jest rozliczanie studiów według systemu kredytowego zgodnego ze standardami ECTS. Daje on możliwość częściowego wyboru przedmiotów z zakresu kierunku oraz specjalizacji. Sprawia też, że przedmioty zaliczone podczas studiów za granicą odbytych na podstawie porozumień między uczelniami mogą być bez przeszkód zaliczone jako realizacja programu studiów w WSB-NLU.

  Kadra wykładająca na politologii składa się w istotnej części z osób posiadających doświadczenie w praktycznej polityce – w roli polityków, doradców, publicystów, osób badających zachowania wyborcze. Znacząca część zajęć podejmuje zadanie objaśniania bieżących zdarzeń krajowych i międzynarodowych. Zajęcia o charakterze wybitnie akademickim i teoretycznym mają natomiast charakter ogólny i prezentują pokrewne dyscypliny takie jak filozofia, historia, socjologia, ekonomia czy prawo.

  Zainteresowania naukowe wykładowców politologii koncentrują się na analizie współczesnej polityki polskiej, transformacji w krajach środkowoeuropejskich, zjawisku globalizacji, na funkcjonowaniu władzy wykonawczej i administracji w Europie, stosunkach międzynarodowych, w szczególności polityki zagranicznej USA i krajów europejskich. Wśród zainteresowań teoretycznych dominuje refleksja nad państwem, zagadnieniem władzy, pojęciem wolności.
   

  Nasi profesorowie to m.in.:

  Dr Piotr Naimski – specjalista ds. bezpieczeństwa, b. Szef Urzędu Ochrony Państwa, pełnomocnik rządu ds. dywersyfikacji dostaw gazu;

  Dr Rafał Matyja – politolog, publicysta „Dziennika”, były doradca premier Hanny Suchockiej i marszałka Sejmu Kazimierza Ujazdowskiego;

  Prof. Włodzimierz Marciniak – politolog, b. Sekretarz polskiej ambasady w Moskwie;

  Prof. Piotr Kozarzewski – politolog i ekonomista, doradca rządów Kazachstanu, Kirgizji ds. prywatyzacji.

  Na stałe wykładają u nas profesorzy z USA, Niemiec, Czech i Łotwy.
   
  Program
  Decydowanie polityczne
  Drugi język obcy
  Europa Środkowa
  Filozofia polityki
  Metodologia badań politologicznych
  przedmioty do wyboru z zakresu kierunku
  przedmioty do wyboru z zakresu specjalizacji
  Seminarium magisterskie
  Socjologia polityki
  Drugi język obcy
  Filozofia polityki
  Historia instytucji politycznych
  Komunikowanie polityczne
  Polska polityka zagraniczna
  Praktyka polityczna Unii Europejskiej
  przedmioty do wyboru z zakresu kierunku
  przedmioty do wyboru z zakresu specjalizacji
  Seminarium magisterskie
  Teoria polityki
  Wstęp do dyplomacji
  Drugi język obcy
  Etyka polityki
  Prawo europejskie
  przedmioty do wyboru z zakresu kierunku
  przedmioty do wyboru z zakresu specjalizacji
  Psychologia polityki
  Ruchy społeczne
  Seminarium magisterskie
  Drugi język obcy
  przedmioty do wyboru z zakresu kierunku
  przedmioty do wyboru z zakresu specjalizacji
  Seminarium magisterskie

Inne informacje związane z Politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |