Studia I Stopnia - Pedagogika - Specjalność Resocjalizacja z Aktywnością Fizyczną

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PWSPSiG Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Pedagogika - Specjalność Resocjalizacja z Aktywnością Fizyczną - W ciągu tygodnia - Starogard Gdański - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów w ramach tej specjalności jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do podejmowania pracy na stanowiskach wykonawczych lub kierowniczych związanych z resocjalizację jednostek niedostosowanych społecznie oraz profilaktyką i terapią.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia na tym kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wiedzy historyczno-filozoficznej do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.  
  Resocjalizacja z aktywnością fizyczną
  Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu:
  • pedagogiki resocjalizacyjnej,
  • patologii społecznych,
  • terapii resocjalizacyjnej,
  • pedagogiki zdrowia,
  • diagnostyki pedagogicznej w wychowaniu resocjalizacyjnym,
  • metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej.
  Efekty kształcenia
  Kończący studia powinni posiadać wszechstronną wiedzę z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz specjalistyczne kwalifikacje w zakresie diagnostyki niedostosowania społecznego, jego odmian i uwarunkowań osobowościowych oraz środowiskowych. Oczekuje się, że będą oni w stanie projektować i skutecznie realizować zindywidualizowane programy oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz dorosłych. Powinni też być przygotowani do profesjonalnego wykorzystania współczesnych metod terapeutycznych w pracy resocjalizacyjnej oraz prowadzenia terapii.

  Absolwenci uzyskają specjalistyczne kwalifikacje do pracy w szerokiej gamie placówek i instytucji, które zajmują się profilaktyką społeczną i resocjalizację.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |