Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Gdańsk > Pedagogika resocjalizacyjna - Gdańsk - Pomorskie

Pedagogika resocjalizacyjna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pedagogika resocjalizacyjna - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Szczegółowe informacje

  Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do pracy na rzecz osób (dzieci, młodzieży, osób dorosłych), rodzin, środowisk i grup społecznych, wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego i resocjalizacyjnego. Jest profesjonalistą zorientowanym na potrzeby drugiego człowieka, gotowym nieść mu pomoc i umożliwiać wielowymiarowy rozwój.
  W programie studiów przewidziano bogatą ofertę zajęć z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, profilaktyki społecznej, metodyki pracy resocjalizacyjnej oraz intensywne kształcenie językowe. Absolwent ma także praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną, zdolność dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów resocjalizacyjnych.
  Integralną część kształcenia stanowią praktyki pedagogiczne, organizowane w różnych typach placówek i instytucji podejmujących działania profilaktyczno-resocjalizacyjne.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, ośrodkach szkolno- wychowawczych i różnego rodzaju placówkach zajmujących się profilaktyką społeczną i rozwiązywaniem problemów patologii, np.:

  • ośrodki resocjalizacyjno-wychowawcze dla nieletnich, zakłady karne;

  • straż miejska, służby profilaktyczno-społeczne policji, sądy, wojsko;

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze (pogotowia opiekuńcze, ogniska wychowawcze);

  • ośrodki i poradnie dla osób uzależnionych;

  • szkoły i internaty;

  • administracja rządowa i samorządowa.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |