Home > Studia II Stopnia > Pedagogika > Gdańsk > Pedagogika - Gdańsk - Pomorskie

Pedagogika

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pedagogika - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia II stopnia na kierunku pedagogika trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu magistra.
  Wiedza, którą w trakcie studiów zdobywają studenci pedagogiki, winna im ułatwić zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz własny rozwój zawodowy. Treści kształcenia obejmują problematykę ogólnofilozoficzną (w tym aksjologiczną i estetyczną), socjologiczną, psychologiczną i poszerzoną pedagogiczną. Istotnym komponentem kształcenia są zajęcia, o których wyborze student może sam zdecydować. Są to fakultatywne bloki przedmiotowe, w których skład wchodzą: wykłady monograficzne, warsztaty, projekty indywidualne, seminaria. Studenci mogą ponadto doskonalić swoją znajomość języka obcego oraz umiejętności posługiwania się multimedialnymi środkami przekazu.
  Absolwent pedagogiki w toku studiów nabywa kompetencji komunikacyjnych, w zakresie twórczego i perspektywicznego działania na rzecz drugiego człowieka, wspierania rozwoju jednostek oraz grup. Charakteryzuje się otwartością intelektualną, kreatywnością i innowacyjnością, elastycznością i dużymi zdolnościami adaptacyjnymi, wrażliwością emocjonalną. Absolwent pedagogiki winien nabrać umiejętności samodoskonalenia się i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, jak również refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.
  Absolwent studiów II stopnia ma przygotowanie do pracy m.in. w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej, pomocy społecznej, szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, w instytucjach edukacji dorosłych i formach kształcenia ustawicznego. Może też prowadzić indywidualną praktykę pedagogiczną oraz podejmować kierownicze role w placówkach oświatowych.
   

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |