Home > Studia I Stopnia > Studia Międzynarodowe > Zaoczne > Kielce > Studia I Stopnia - Międzynarodowa Integracja Gospodarcza i Polityczna - Kielce - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Międzynarodowa Integracja Gospodarcza i Polityczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiP-Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Międzynarodowa Integracja Gospodarcza i Polityczna - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  Sylwetka absolwenta: kierunek politologia adresowany jest do osób zainteresowanych pracą w administracji samorządowej, państwowej, a także w instytucjach lub organizacjach pozarządowych, zajmujących się działalnością publiczną. Studia na politologii dają również doskonałe przygotowanie dla osób zainteresowanych przyszła karierą polityczną. Program studiów obejmuje przedmioty, które pozwalają lepiej zrozumieć i poznać mechanizmy funkcjonowania państwa, jego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego w ujęciu przyczynowo-skutkowym na tle toczących się procesów historycznych. Program studiów politologicznych w WSEiA oparty jest na założeniach programowych dla tych studiów określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, co umożliwi ewentualną ich kontynuację także na innych uczelniach. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata i będą mogli podjąć pracę w administracji samorządowej, państwowej, a także w instytucjach i organizacjach pozarządowych, zajmujących się działalnością publiczną.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSEiP może zostać absolwent szkoły średniej legitymujący się świadectwem dojrzałości. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  MIĘDZYNARODOWA INTEGRACJA GOSPODARCZA i POLITYCZNA

  Kierunek: politologia

  Specjalność: międzynarodowa integracja gospodarcza i polityczna


  POZIOMY I SYSTEMY KSZTAŁCENIA na kierunku POLITOLOGIA
   

  studia I stopnia (licencjackie, 6-semestralne) – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

  PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. PRZEDMIOTY: informatyka, statystyka, logika, język obcy, filozofia, socjologia ogólna, psychologia społeczna,  geografia polityczno-gospodarcza, ekonomia, historia powszechna XX w., historia Polski XX w., prawo międzynarodowe publiczne, historia doktryn politycznych, współczesna myśl społeczno-polityczna, wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce, teoria polityki, system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe stosunki kulturalne, współczesne systemy polityczne, polityka gospodarcza i społeczna, prawo wspólnotowe i integracja europejska, zarządzanie i komunikowanie społeczne, metodologia badań politologicznych,  przedmioty specjalnościowe (w zależności od wybranej specjalności)


  Przedmioty specjalnościowe m.in.:

      * międzynarodowe stosunki kulturalne
      * spodarka światowa
      * procesy integracyjne w Europie
      * marketing polityczny
      * negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
      * organizacje międzynarodowe
      * organizacja handlu zagranicznego
      * bezpieczeństwo europejskie i stosunki militarne
      * pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE

  Spodziewane zatrudnienie: administracja państwowa, samorządowa, organizacje pozarządowe, instytucje współpracujące z podmiotami zagranicznymi, UE.

Inne informacje związane z Studia Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |