Home > Studia I Stopnia > Metalurgia > Ostrowiec Świętokrzyski > Studia I Stopnia - Metalurgia - Ostrowiec Świętokrzyski - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Metalurgia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSBiP-Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Metalurgia - W ciągu tygodnia - Ostrowiec Świętokrzyski - Świętokrzyskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  W punkcie Rekrutacyjnym WSBiP należy złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości w oryginale, * wypełnione podanie oraz kartę ewidencyjną kandydata, * 4 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37x50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem, * orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu, * kserokopię dowodu osobistego, * dowód wpłaty wpisowego, * książeczka wojskowa (do wglądu).
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Metalurgia

  Studia I stopnia (inżynierskie) w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. trwają 3,5 roku (7 semestrów).  Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem dyplomu studiów wyższych z tytułem inżyniera, uprawniającym do kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich). Programy studiów inżynierskich w WSBiP są oparte na najlepszych i sprawdzonych wzorcach stosowanych w polskich państwowych uczelniach wyższych

  Specjalności/ profile kształcenia:

      * Przeróbka plastyczna
      * Metaloznawstwo i obróbka cieplna

  O kierunku

  Program studiów obejmuje przedmioty związane z nauką przeróbki plastycznej metali i stopów głównie - walcownictwa, kucia swobodnego i matrycowego. Absolwenci są przygotowani do posługiwania się wiedzą z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa hutniczego metali i stopów, metaloznawstwa, obróbki cieplnej. Poznają sposoby uszlachetniania wyrobów w procesach kształtowania plastycznego i obróbki cieplnej oraz cieplno-chemicznej. Zdobywają umiejętności badań metalograficznych, chemicznych, nieniszczących (defektoskopia ultradźwiękowa) oraz magnetyczno-proszkowych.

  Kształcenie prowadzone jest z wykorzystaniem technik komputerowych. Absolwent poznaje zasady doboru materiałów inżynierskich: stali konstrukcyjnych i narzędziowych o specjalnych własnościach i zastosowaniach. Przygotowani są do stosowania nowoczesnych metod zarządzania łącznie z zarządzaniem przez jakość (T.Q.M).

  Kadra

  Obok własnej kadry na kierunku Metalurgia zajęcia prowadzą wykładowcy z innych uczelni

   
  Absolwenci kierunku METALURGIA mogą podjąć pracę w:

                              *
                                przedsiębiorstwach metalurgicznych
                              *
                                przedsiębiorstwach przetwórstwa metali oraz przemysłach pokrewnych

  Po ukończeniu studiów na kierunku metalurgia można podjąć pracę w działach: technologicznym (w charakterze technologów, kalkulatorów, konstruktorów oprzyrządowania), planowania produkcji, projektowych i remontowych. Praktyka dyplomowa i wykonanie pracy końcowej przygotowują absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia, lub pracy w wielu gałęziach przemysłu.

   

Inne informacje związane z Metalurgia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |