Studia I Stopnia - Marketing - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Marketing - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Celem kształcenia w zakresie Marketingu jest przekazanie studentom szczegółowej wiedzy o relacjach między producentem, a konsumentem w gospodarce rynkowej, o nowych wymaganiach, które stoją przed wytwórcami dóbr i usług, o nowoczesnym zarządzaniu marketingowym, badaniach marketingowych i analizach rynkowych. Wiedza z tego zakresu jest obszerna, a zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych fachowców w działach marketingu i sprzedaży w przedsiębiorstwach - duże. Dlatego właśnie proponowany jest blok przedmiotów, które pozwolą studentowi Wyższej Szkoły Zarządzania dobrze poruszać się zarówno w działach sprzedaży i marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji świadczących usługi finansowe, jak i w instytutach prowadzących badania marketingowe. Wiele z proponowanych przedmiotów ma w swych programach nie tylko odpowiednią ilość wiedzy teoretycznej, ale także znaczny udział wiedzy praktycznej, odwołującej się do realiów gospodarczych naszego kraju.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumnety: # świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis) + kserokopia, # podanie wypełnione drukowanymi literami (druk dostępny w Dziale Promocji i Rekrutacji oraz do pobrania bezpośrednio ze strony - podanie), # cztery matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, # kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu, # zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku (zaświadczenie powinno uwzględniać nazwę wybranego kierunku studiów, np fizjoterapia i być wystawione nie wcześniej niż 12 m-cy wstecz), # kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu, # mężczyźni - książeczkę wojskową do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Zarządzanie
  Specjalność: Marketing

  PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

  Podstawy przedsiębiorczości
  Techniki i organizacja badań marketingowych
  Gra kierownicza
  Badania opinii publicznej
  Innowacje
  Prognozowanie zjawisk rynkowych
  Strategie marketingowe
  Marketing międzynarodowy
  Marketing instytucji finansowych
  Promocja i reklama
  Marketing w turystyce
  Etyka działalności marketingowej
  Ochrona konsumenta na rynku
  Marketing polityczny
  Komunikacja społeczna i Public Relations
  Tworzenie biznes planu
  Seminarium licencjackie


Inne informacje związane z Marketing

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |