Studia I Stopnia - Europeistyka i Polityka Kulturalna UE - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Europeistyka i Polityka Kulturalna UE - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Celem kształcenia na specjalności Europeistyka i polityka kulturalna Unii Europejskiej na kierunku "kulturoznawstwo" jest przygotowanie kadr z wyższym wykształceniem zawodowym do pracy w instytucjach kultury, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, organizacjach pozarządowych w kraju i zagranicą. W trakcie sześciu semestrów nauki student zdobywa teoretyczną wiedzę ogólnohumanistyczną oraz praktyczną na temat dziejów kultury europejskiej, dziedzictwa europejskiego, specyfiki prowadzenia działalności na rynkach międzynarodowych. Program studiów uzupełniony jest o studenckie praktyki zawodowe w instytucjach kultury oraz w firmach i przedsiębiorstwach turystycznych.
 • Praktyki
  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku "kulturoznawstwo" zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze trzech tygodni odbywanych w instytucjach kultury takich jak domy kultury i inne placówki jak galerie i biura wystaw artystycznych, muzea, firmy impresaryjne, administracja państwowa, organizacje pozarządowe i instytucje międzynarodowe związane z kulturą itp.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku KULTUROZNAWSTWO specjalność: Europeistyka i polityka kulturalna Unii Europejskiej - język polski, - historia lub wiedza o społeczeństwie, - język obcy
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Misja

  Nauka na specjalności EUROPEISTYKA I POLITYKA KULTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ trwa trzy semestry w trakcie których studenci wyposażeni zostają w wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat kształtu politycznego, społecznego i gospodarczego współczesnej Europy na tle jej historii. Absolwent kulturoznawstwa tej specjalności zdobędzie wiedzę na temat Europy i jej instytucji, aby móc podejmować zadania związane z projektami i inicjatywami kulturalnymi w kraju i zagranicą. Wiedza z zakresu polityki kulturalnej Unii Europejskiej daje wgląd nie tylko w ogólne założenia misji kulturalnej zintegrowanej Europy, ale także w szczegółowe i praktyczne rozwiązania stosowane w Polsce i innych krajach Starego Kontynentu. Absolwent poznając europejską politykę i rozwiązania w zakresie kultury będzie miał możliwość dostosowania ich do potrzeb własnej działalności i w przyszłym miejscu pracy.


  Kompetencje

  Studenci zdobywają szeroką wiedzę o współczesnej Europie i jej instytucjach. Wiedza ta pozwoli absolwentom na głębsze zrozumienie mechanizmów działających w Unii Europejskiej oraz zasad i praktycznych rozwiązań stosowanych w polityce kulturalnej UE. Absolwent specjalności EUROPEISTYKA I POLITYKA KULTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ będzie potrafił podejmować samodzielne decyzje w zakresie inicjatyw i projektów kulturalnych związanych w szczególności z współpracą zagraniczną. Studenci zostaną wyposażeni również w umiejętności z zakresu formalno-prawnych podstaw działalności kulturalnej w krajach UE. Ułatwi im to realizację zawodowych planach w różnego typu instytucjach kulturalnych (państwowych, samorządowych, prywatnych).


  Przygotowanie praktyczne

  W toku studiów treści programowe obejmują zagadnienia, które są praktycznie przydatne dla absolwenta wyspecjalizowanego w dziedzinie polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Student będzie mógł podejmować zadania związane z pozyskiwaniem środków na działalność kulturalną, tworzeniem projektów wymagających dofinansowania z UE. Ponadto będzie mógł podjąć pracę we wszelkich instytucjach, w których wiedza o polityce kulturalnej jest niezbędna.


  Perspektywy zatrudnienia

  Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie we wszelkich państwowych i samorządowych instytucjach wyspecjalizowanych w realizacji unijnych programów kulturalnych, organizacjach pozarządowych oraz w placówkach kulturalnych, których funkcjonowanie i rozwój wpisany jest w politykę kulturalną Polski i Unii Europejskiej.

  Przedmioty podstawowe:
  Historia filozofii
  Logika i metodologia nauk humanistycznych
  Semiotyka kultury
  Historia kultury
  Socjologia kultury
  Wprowadzenie do antropologii kulturowej
  Komunikacja społeczna i kulturowa
  Społeczeństwo informacyjne
  Wiedza o sztuce
  Historia literatury
  Wiedza o literaturze
  Wiedza o sztukach plastycznych
  Wiedza o muzyce
  Wiedza o filmie
  Wiedza o teatrze
  Komparatystyka
  Warsztaty artystyczne

  Przedmioty kierunkowe:
  Teorie kultury
  Kultury współczesnego świata
  Kultura audiowizualna
  Wprowadzenie do organizacji instytucji kultury
  Wprowadzenie do animacji kultury
  Diagnozowanie potrzeb społecznych
  Kultura języka
  Warsztaty dziennikarskie
  Dziedzictwo kulturowe regionu
  Wykłady do wyboru

  Przedmioty specjalnościowe:
  Historia Europy XX i XXI wieku
  Podstawy kultury zachodniej
  Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego
  Ustroje społeczno-polityczne w Europie
  Polityka kulturalna państwa i samorządu terytorialnego
  Dziedzictwo kultury Europy Wschodniej
  Współczesne gospodarcze oblicze Europy
  Projekty UE w zakresie kultury
  Kultura polska w Europie
  Marketing na europejskim rynku kultury

Inne informacje związane z Europeistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |