Home > Studia I Stopnia > Rozwój Ekonomiczny > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Ekonomika Rozwoju Regionalnego i Lokalnego - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Ekonomika Rozwoju Regionalnego i Lokalnego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ekonomika Rozwoju Regionalnego i Lokalnego - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności „Ekonomika rozwoju regionalnego i lokalnego” są przygotowani do pracy w instytucjach administracji publicznej, w szczególności instytucjach samorządów lokalnych na stanowiskach związanych z kreowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego. Uzyskują dobre przygotowanie w zakresie problematyki prawniczej poprzez uczestnictwo w zajęciach z szerokiego zakresu przedmiotów prawniczych. W zakresie szkoleń językowych będących integralną częścią programu studiów w WSEI, absolwenci uzyskują szeroką wiedzę kulturowo - społeczno - polityczną krajów anglojęzycznych a także kwalifikacje lingwistyczne umożliwiające słuchaczom aktywny udział w zjednoczonej Europie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej # Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Ekonomika rozwoju regionalnego i lokalnego

  Przedmioty
  Prawo finansów publicznych    
  Prawo administracyjne    
  Wstęp do ekonomiki sam. teryt. 
  Budżetowanie i controlling   
  Prawo cywilne    
  Prawo podatkowe    
  Finanse samorządu teryt.   
  Ekonomika rozwoju lokalnego    
  Ekonomika rozwoju regionalnego   
  Rachunkowość budżetowa  
  Prawo pracy    
  Umiejętności kierownicze    
  Polityka regionalana Polski i UE    
  Rynek kapitałowy    
  Zarządzanie gminą   
  Zamówienia publiczne 
  Strategie rozwoju gminy 
  Zarządzanie jakością   
  Podstawy marketingu 
  Umowy gospodarcze  
  Systemy informacyjne w firmie
  Zarządzanie małą firmą


Inne informacje związane z Rozwój Ekonomiczny

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |