Home > Studia I Stopnia > Ekonomia > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Ekonomika Przedsiębiorstw - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Ekonomika Przedsiębiorstw - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ekonomika Przedsiębiorstw - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności „Ekonomika rozwoju regionalnego i lokalnego” są przygotowani do pracy w instytucjach administracji publicznej, w szczególności instytucjach samorządów lokalnych na stanowiskach związanych z kreowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego. Uzyskują dobre przygotowanie w zakresie problematyki prawniczej poprzez uczestnictwo w zajęciach z szerokiego zakresu przedmiotów prawniczych. W zakresie szkoleń językowych będących integralną częścią programu studiów w WSEI, absolwenci uzyskują szeroką wiedzę kulturowo - społeczno - polityczną krajów anglojęzycznych a także kwalifikacje lingwistyczne umożliwiające słuchaczom aktywny udział w zjednoczonej Europie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej # Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Ekonomika Przedsiębiorstw

  Przedmioty


  Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw    
  Finanse małych i średnich przedsiębiorstw   
  Podstawy marketingu   
  Rachunkowość zarządcza    
  Zarządzanie małą firmą    
  Umowy gospodarcze   
  Budżetowanie i controlling    
  Systemy informacyjne w firmie    
  Zarządzanie zasobami ludzkimi 
  Prawo podatkowe  
  Strategie rozwoju firmy   
  Umiejętności kierownicze   
  Prawo administracyjne    
  Zarządzanie jakością   
  Prawo cywilne    
  Prawo handlowe    
  Prawo pracy    
  Zamówienia publiczne  
  Ekonomika rozwoju regionalnego    
  Rynek kapitałowy   

Inne informacje związane z Ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |