Home > Studia I Stopnia > Ekonomia > Dzienne > Lublin > Ekonomia - Studia I Stopnia - Lublin - Lubelskie

Ekonomia - Studia I Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomia - Studia I Stopnia - Dzienne - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Są to 3-letnie studia licencjackie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Wymagane przedmioty w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia.

  Specjalności (wybór po 2 semestrze):
  • ekonomika systemu agrożywnościowego
  • handel
  Po ich ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, co umożliwi im kontynuowanie nauki na studiach II stopnia i zdobycie tytułu magistra ekonomii.

  Studenci zdobędą w trakcie nauki pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ekonomii, ekonomiki regionów oraz ekonomiki systemu agrożywnościowego. Wszystkie zajęcia są prowadzone w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i pracowniach.

  Nowoczesny program nauczania obejmujący przedmioty wyszczególnione w standardzie nauczania ekonomii został rozszerzony o ekonomikę regionów a także w ramach specjalności o następujące przedmioty: analiza ekonomiczna, marketing produktów żywnościowych, ekonomika handlu żywnością, technologia informacyjna, ekologia, zarządzanie strategiczne, marketing terytorialny itp. Realizacja ustalonego programu nauczania umożliwi absolwentom po ukończeniu studiów, wykonywanie zawodu ekonomisty (np. w jednostkach samorządu terytorialnego), handlowca i księgowego w kraju oraz w innych państwach Unii Europejskiej, jak również pozwoli na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Inne informacje związane z Ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |