Home > Studia I Stopnia > Taniec > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Choreoterapia - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Choreoterapia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSNS-Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Choreoterapia - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwent specjalności – choreoterapia zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną a także umiejętności praktyczne z zakresu terapii poprzez taniec i ruch. Rozumiejąc ideę terapii tańcem potrafi wykorzystać zasady terapeutyczne w opiece i w pracy z osobą chorą. Potrafi posługiwać się różnymi rodzajami tańca, układami choreograficznymi jako metodami psychoterapii. Rozwija zdolności komunikacyjne, wrażliwość oraz profesjonalizm w nawiązywaniu relacji terapeutycznej poprzez taniec. Zostaje przygotowany do pracy z osobami np. z zaburzeniami emocjonalnymi, dolegliwościami fizycznymi, wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, dla których terapia tańcem stanowi ważny element integralnej i kompleksowej rehabilitacji.Choreoterapia jest specjalnością, która zdobywa coraz to większe uznanie szerokiego grona specjalistów, wychodzi jednocześnie naprzeciw potrzebom społecznym uwzględniającym ogromne znaczenie tańca i muzyki dla pełnego zdrowia człowieka.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłat rekrutacyjnej i wpisowej. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne. Planuje się przyjąć na studia stacjonarne (dzienne) 50 osób i na studia niestacjonarne (zaoczne) 80 osób.Wymagane dokumenty: * formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni; * świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis; * zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego; * 4 fotografie legitymacyjne; * umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) bądź ze strony Uczelni * ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%; * dowód opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Choreoterapia


  A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH


  PRZEDMIOT     ILOŚĆ GODZIN
  1. teoria tańca, anatomia i biomechanika człowieka     60
  2. wiedza o tańcu     75
  3. wiedza o sztuce, muzyce i literaturze     75


  B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

  PRZEDMIOT     ILOŚĆ GODZIN
  1. techniki taneczne     100
  2. kompozycja tańca     120
  3. literatura taneczna i baletowa     35
  4. techniki uzupełniające i wspomagające warsztat zawodowy     120


  C. GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH


  PRZEDMIOT     ILOŚĆ GODZIN
  1. język angielski     120
  2. wychowanie fizyczne / promocja zdrowia     60
  3. pedagogika     30
  4. technologie informatyczne     30
  5. ochrona własności intelektualnej     30
  6. bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia     30
  7. psychologia     30
  8. seminarium dyplomowe     60


  D. GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH


  PRZEDMIOT     ILOŚĆ GODZIN
  1. antropologia tańca     20
  2. formy muzyczne w kontekście historycznym     40
  3. podstawy kompozycji muzyki     40
  4. gimnastyczno - akrobatyczne podstawy tańca     20
  5. podstawy sztuki aktorskiej     60
  6. zarządzanie sztuką i kulturą     20
  7. rytmika     40
  8. podstawy tańca klasycznego     40
  9. taniec narodowy i ludowy     40
  10. fitness     20
  11. podstawy kostiumologii     15
  12. psychoterapia tańcem i ruchem     20
  13. podstawy scenografii     15
  14. choreografia     40
  15. taniec towarzyski     40
  16. taniec nowoczesny     40
  17. dydaktyka     40
  18. estetyka     15


  E. ZAJĘCIA FAKULTATYWNE (jeden do wyboru)


  PRZEDMIOT     ILOŚĆ GODZIN
  1. taniec współczesny     65
  2. taniec sportowy     65
  3. tańce latynoskie     65
  4. tańce etniczne     65


  Miejsca zatrudnienia

  Po ukończeniu studiów uzyskana wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne, a także osiągnięcia w dziedzinie tańca pozwolą na podjęcie pracy zawodowej w teatrach muzycznych, placówkach tanecznych, estradowych, baletach, szkołach tańca, instytucjach kultury, w ruchu animacji kultury tanecznej, ośrodkach edukacyjnych i wychowawczych, w placówkach oświatowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Inne informacje związane z Taniec

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |