Studia I Stopnia - Administracja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Po co studiować administrację? Ponieważ to kierunek, którego wybór daje Ci duże możliwości zawodowe. Przygotowuje specjalistów do pracy w urzędach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach publicznych, fundacjach, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych oraz organizacjach związanych z działalnością Wspólnoty Europejskiej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty na wszystkie kierunki studiów: 1. Podanie na druku WSAP, 2. Świadectwo dojrzałości, 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej. 4. 3 zdjęcia, 5. Orzeczenie lekarskie, 6. Ksero dowodu osobistego, 7. Ksero opłaty za rekrutację, 8. Ksero książeczki wojskowej, * zaświadczenie/rekomendacja z zakładu pracy Studia Stacjonarne i Niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne). „Nowa Matura” 1. Kandydaci, którzy złożą egzamin dojrzałości w roku akademickim 2006/2007 (tzw. ”nową maturę”), będą przyjmowani do Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku w następujący sposób: podstawą klasyfikacji będą punkty uzyskane z przedmiotu obowiązkowego oraz z dwóch, wskazanych przez kandydata, przedmiotów zdawanych przez niego na egzaminie dojrzałości. O przyjęciu do WSAP w Białymstoku decyduje klasyfikacja punktów uzyskanych w ten sposób przez kandydatów, przy przyjęciu na studia uwzględnia się punkty z następujących przedmiotów: jako przedmiot obowiązkowy: język polski, - dwa przedmioty wybrane przez absolwenta spośród następujących przedmiotów: język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, - preferencje dotyczyć będą maturzystów zdających egzamin dojrzałości na poziomie rozszerzonym. W przypadku, gdy dany przedmiot zdawany będzie na poziomie rozszerzonym, zastosowany będzie współczynnik 1,5. 2. Szczegółowy system punktacji, uprawniający do przyjęcia na studia określony zostanie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. „Stara Matura” Kierunek: Administracja, Kulturoznawstwo, Stosunki Międzynarodowe. Nabór odbywa się na podstawie konkursu świadectw (decyduje średnia ocen z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Program Studiów obejmuje m.in. naukę administracji publicznej, prawo i postępowanie administracyjne, prawo podatkowe, prawo gospodarcze, prawo pracy, gospodarkę nieruchomościami, marketing, zarządzanie zespołami ludzkimi, integrację europejską, zarządzanie rozwojem lokalnym, informatykę w administracji. Studenci 3-go roku wybierają zgodnie ze swoimi zainteresowaniami jedną ze specjalizacji: administrację ogólną, skarbową, celną, ochrony osób i mienia, pomocy społecznej lub oświaty, zarządzanie turystyką lub kontrolę administracji. Program nauczania obejmuje praktyki w urzędach administracji i biznesie. Najlepsi odbywają staże zagraniczne. Nauka języków obcych trwa 3 lata. Studenci WSAP rozwijają swoje zainteresowania w Uczelnianym Kole Integracji Europejskiej. Prowadzą Centrum Informacji Administracyjnej, w ramach którego udzielają bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego.

  W ramach współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku absolwenci WSAP mogą kontynuować naukę podczas dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich w trybie stacjonarnym (bezpłatnie) oraz zaocznym (odpłatnie).
  Administracja. Wybór który kształtuje.

  W uczelni prowadzone są systematyczne prace nad unowocześnianiem programu nauczania tak, aby nasi studenci poznali nie tylko osiągnięcia nauki światowej, ale również nabyli praktyczne umiejętności administrowania sprawami publicznymi oraz mieli dobre rozeznanie w sprawach międzynarodowych. W tym celu ostatni rok poświęcony jest kształceniu specjalistycznemu. Studenci, zgodnie z zainteresowaniami, mają w ramach Studiów możliwość wybrania następujących specjalności:

  Administracja:

  - Administracja samorządu terytorialnego
  - Administracja rządowa
  - Administracja skarbowa
  - Administracja celna
  - Zarządzanie służbami porządku publicznego


  Nauka języków obcych odbywa się w małych, dziesięcioosobowych grupach w nowoczesnym laboratorium językowym. Program i słownictwo dostosowany jest do każdej ze specjalności. Zajęcia konwersatoryjne prowadzą native speakers z Kanady i USA. Studenci mają możliwość, w zależności od potrzeb, uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z wybranego języka. W ramach wychowania fizycznego prowadzone są zajęcia na pływalni, siłowni, salach rekreacyjnych. W ramach działającego na uczelni Akademickiego Związku Sportowego studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju sekcjach i zajęciach dodatkowych.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |