Home > Studia I Stopnia > Rozwój Ekonomiczny > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Integracja Europejska i Handel Zagraniczny - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Integracja Europejska i Handel Zagraniczny - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Integracja Europejska i Handel Zagraniczny - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Studia na specjalności "Integracja europejska i handel zagraniczny" mają na celu zapoznanie studentów z głównymi tendencjami dokonującymi się we współczesnej gospodarce światowej i europejskiej, zmian w handlu międzynarodowym. Absolwent specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w organach samorządowych i administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, instytucjach oraz organizacjach krajowych i zagranicznych, organizacjach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych prowadzących współpracę międzynarodową a także w placówkach naukowo-badawczych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku powinni złożyć następujące dokumenty: * podanie o przyjęcie (druk Uczelni, pobierz plik .pdf), * świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis wydany przez szkołę średnią, * świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy tych, którzy zdali "nową maturę"), * odpis dyplomu ukończenia studiów zawodowych lub magisterskich -dotyczy naboru na studia grugiego stopnia (magisterskie uzupełniające), * dwa zdjęcia 35 x 47 mm (oraz zdjęcie w formie elektronicznej) * ksero dowodu osobistego, * książeczka wojskowa do okazania - dotyczy mężczyzn, * poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, wpisowego oraz pierwszej raty czesnego.
 • Tutuł uzyskany
  tudent studiów zawodowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, napisaniu pracy dyplomowej oraz zdaniu egzaminu dyplomowego otrzyma dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Ekonomia
  Specjalność: Integracja Europejska i Handel Zagraniczny

  Przedmioty ogólne


  Język obcy
  W-f
  Informatyka
  Socjologia
  Psychologia
  Historia gospodarcza
  Gospodarka a środowisko
  Ochrona własności intelektualnej
  Geografia ekonomiczna i polityczna
  Przedmioty podstawowe
  Makroekonomia
  Matematyka
  Statystyka opisowa
  Ekonometria
  Mikroekonomia
  Prawo
  Podstawy zarządzania
  Rachunkowość
  MSG

  Przedmioty kierunkowe

  Finanse publiczne i rynki finansowe
  Polityka gospodarcza
  Polityka społeczna
  Analiza ekonomiczna
  Europejska integracja ekonomiczna
  Gospodarka regionalna
  Seminarium kursowe
  Seminarium dyplomowe
  Praktyka

  Specjalność: INTEGRACJA EUROPEJSKA I HANDEL ZAGRANICZNY

  Wykaz przedmiotów specjalnościowych
  Etyka w biznesie
  Ubezpieczenia
  Systemy ekonomiczne
  Prawo gospodarcze
  Organizacje międzynarodowe
  Współczesna myśl polityczna
  Bezpieczeństwo państwa a gospodarka
  Teorie cywilizacji
  Prawo wspólnotowe
  Techniki negocjacji w kontaktach międzynarodowych
  Współczesne procesy integracyjne
  Polityka handlowa
  Ośrodki dominacji gospodarczej we współczesnym świecie
  Współczesna gospodarka światowa
  Finanse międzynarodowe
  Makroekonomia gospodarki otwartej
  Teoria i polityka kursu walutowego
  Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego
  Analiza koniunktury gospodarczej
  Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki
  Doktrynalno-prawne aspekty gospodarki wolnorynkowej

  Absolwenci kierunku "Ekonomia" są przygotowani do osiągania kariery zawodowej, a głównie do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych; pracy w charakterze specjalisty z zakresu: finansów, bankowości, handlu zagranicznego; zakładania i prowadzenia własnych firm. Odnajdą się w takich zawodach jak: główny księgowy, analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, itp.

Inne informacje związane z Rozwój Ekonomiczny

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |