Home > Studia I Stopnia > Handel Międzynarodowy > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Handel Zagraniczny - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Handel Zagraniczny - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Handel Zagraniczny - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Specjalność przygotowuje do pracy menedżera i specjalisty do spraw eksportu i importu. Pozwala na zdobycie wszelkich umiejętności związanych z pełną obsługą klientów zagranicznych. Studia pozwalają także na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu rynków międzynarodowych, finansów międzynarodowych oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych również w kontekście procesów integracyjnych. Zdobyta wiedza umożliwia również pracę w instytucjach współpracy międzynarodowej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studenta WSFiZ: * wypełniony i wydrukowany kwestionariusz * świadectwo dojrzałości/odpis dyplomu * 3 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz w formie elektronicznej na dyskietce * ksero dowodu osobistego: 1,2,3, i 6 strona – stary dowód, 1,2 strona –nowy dowód * ksero książeczki wojskowej ( 2,3,6 i 15 strona) * kserokopia dowodu wpłaty wpisowego/opłaty rejestracyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: ZarządzanieSpecjalność: Handel Zagraniczny

  Sylwetka Absolwenta

  Studia pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie wszystkich aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym szczególnie w zakresie zarządzania marketingowego, zarządzania kadrami, zarządzania produkcją. Program studiów pozwala na kształtowanie szeroko pojętych umiejętności menedżerskich i zarządczych i przygotowuje do pełnienia takich ról w życiu zawodowym. Student jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania we wszelkiego typu organizacjach. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnyc

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe

      * Podstawy zarządzania
      * Nauka o organizacji
      * Mikroekonomia
      * Finanse
      * Prawo
      * Statystyka opisowa
      * Zachowania organizacyjne
      * Zarządzanie projektami
      * Zarządzanie zasobami ludzkim
      * Zarządzanie jakością
      * Informatyka w zarządzaniu
      * Marketing
      * Badania marketingowe
      * Rachunkowość finansowa
      * Finanse przedsiębiorstwa
      * Dowodzenie

  Przedmioty specjalnościowe:

      * Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
      * Fundusze pomocowe UE
      * Międzynarodowe rynki finansowe
      * Operacje w handlu zagranicznym
      * Globalizacja współczesnej gospodarki

Inne informacje związane z Handel Międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |