Home > Studia I Stopnia > Planowanie Regionalne i Gospodarcze > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Administracja i Gospodarka Regionalna - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Administracja i Gospodarka Regionalna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja i Gospodarka Regionalna - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Specjalność oferuje studentom wiedzę z zakresu procedury administracyjnej. W procesie nauczania studenci zapoznają się z obecnie funkcjonującymi modelami administracji publicznej i systemem instytucjonalnym polityki regionalnej i lokalnej oraz systemem zamówień publicznych. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zakresie kreowania rozwoju regionalnego i lokalnego (gmin, powiatów, województw), wykazujących umiejętności analityczne i projektowe w zakresie różnych aspektów gospodarki regionalnej i lokalnej, znających procedury postępowania administracyjnego. Absolwenci tej specjalności będą profesjonalistami z szerokimi możliwościami zatrudnienia w samorządowej i rządowej administracji publicznej, instytucjach otoczenia biznesu czy przedsiębiorstwach sektora publicznego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studenta WSFiZ: * wypełniony i wydrukowany kwestionariusz * świadectwo dojrzałości/odpis dyplomu * 3 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz w formie elektronicznej na dyskietce * ksero dowodu osobistego: 1,2,3, i 6 strona – stary dowód, 1,2 strona –nowy dowód * ksero książeczki wojskowej ( 2,3,6 i 15 strona) * kserokopia dowodu wpłaty wpisowego/opłaty rejestracyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Administracja i Gospodarka Regionalna

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe

      * Mikroekonomia
      * Makroekonomia
      * Matematyka
      * Statystyka
      * Geografia ekonomiczna
      * Rysunek techniczny i planistyczny
      * Historia urbanistyki
      * Prawo
      * Podstawy gospodarki przestrzennej
      * Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
      * Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
      * Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
      * Ekonomika miast i regionów
      * Samorząd terytorialny
      * Projektowanie urbanistyczne
      * Planowanie przestrzenne
      * Planowanie infrastruktury technicznej
      * Geograficzne systemy informacji przestrzennej
      * Strategie rozwoju gminy i regionu
      * Gospodarka nieruchomościami
      * Geodezja i kartografia
      * Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
      * Zarządzanie rozwojem regionalnym
      * Polityka spójności Unii Europejskiej
      * Metody i techniki pisania prac dyplomowych

  Przedmioty specjalnościowe:

      * Nauka administracji publicznej
      * Postępowanie administracyjne
      * Zamówienia publiczne
      * Instytucje i instrumenty polityki regionalnej i lokalnej
      * Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
      * Studium wykonalności projektów inwestycyjnych

Inne informacje związane z Planowanie Regionalne i Gospodarcze

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |