Snowboard - Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża J.P. II w Białej Podlaskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Snowboard - Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Zaoczne - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Termin: Termin rozpoczęcia kursu ustalony zostanie  po utworzeniu grupy szkoleniowej Miejsce:  KRYNICA GÓRSKA (Jaworzyna Krynicka )

   Cele szkolenia:
  - zapoznanie uczestników z genezą i historią snowboardu, rozwojem snowboardu na świecie   i w Polsce,
  - zapoznanie z metodyką nauczania, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć, z zakresu   snowboardu,
    z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
  - wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym dla osób
     w różnym wieku. 
  - znajomość i umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych, 
    oraz przepisów rywalizacji i sędziowania z zakresu snowboardu.
  - zapoznanie z zasadami organizowania i przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów snowboardu.      
  - znaczenie roli snowboardu w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu  wolnego),
  - doskonalenie podstawowych ewolucji techniki użytkowej,
  - zapoznanie z nowymi trendami w snowboardzie,
  - uzyskanie państwowych uprawnień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Snowboard.

  Wykładowcy: 
   Zajęcia na kursie prowadzą pracownicy wyższych uczelni oraz doświadczeni instruktorzy snowboardu.

  Warunki uczestnictwa:
  - ukończone 18 lat,
  - ukończona, co najmniej szkoła średnia,
  - dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu,
  - określony poziom umiejętności praktycznych,
  - złożenie podania o przyjęcie na kurs wraz z zaliczką gwarancyjną wliczaną w opłatę za kurs,
  - opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu.

  Warunki ukończenia kursu:
  1. Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
  2. Wykazanie się teoretyczną i praktyczną znajomością przedmiotu.
  3. Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania.
  4. Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.
  5. Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Inne informacje związane z wychowanie fizyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |