Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Warszawa > Skuteczny Menadżer - Pakiet szkoleń dla MSP - Warszawa - Mazowieckie

Skuteczny Menadżer - Pakiet szkoleń dla MSP

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem bit Polska Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Skuteczny Menadżer - Pakiet szkoleń dla MSP - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkoleń jest nabycie praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem, analizą danych biznesowych, wykorzystaniem pakietów użytkowych w zarządzaniu firmą oraz bezpieczeństwem pracy. Projekt przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej czy zarządzaniu firmą.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami szkoleń mogą być przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających dl 249 osób) wydelegowani na szkolenie przez swoich pracodawców oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z następujących województw: mazowieckie, opolskie, śląskie. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa osób zamieszkałych w innych województwach.
 • Szczegółowe informacje
  Opis szkoleń realizowanych w ramach projektu:

  1.Team building oraz organizacja czasu pracy (16h)
  Głównym celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształtowanie umiejętności praktycznych z zakresu budowania skutecznego zespołu pracowniczego, tworzenia warunków dla współpracy i występowania efektu synergicznego, efektywnego podziału zadań pomiędzy członków zespołu, rozwiązywania konfliktów w zespole oraz organizacji czasu pracy menedżera i członków zespołu.

  2. Psychologia w biznesie (16h)
  Celem szkolenia jest zwiększenie poziomu umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i z emocjami w okresie zmian. Zdiagnozowanie indywidualnego potencjału osobowościowego i motywacyjnego ułatwiającego sukces w pracy zawodowej. Zwiększenie poziomu umiejętności radzenia sobie z emocjami w okresie zmian. Uczestnicy podniosą swój stopień umiejętności przywódczych oraz poziom odpowiedzialności za rezultaty działań własnych i współpracowników.

  3.Negocjacje w biznesie (16h)
  Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami negocjacji, prowadzenia rozmów negocjacyjnych oraz rozwiązywanie problemów biznesowych poprzez negocjacje. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zwiększą swoją skuteczność podczas rozmów z klientami oraz współpracownikami. Umocnią także swoją pozycję na rynku pracy dzięki stosowaniu technik negocjacyjnych podczas rozmów biznesowych.

  4.Komunikacja interpersonalna w firmie (16h)
  Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy poznają zasady nieinwazyjnego i skutecznego wyrażania poglądów, opinii oraz oczekiwań w różnych sytuacjach związanych z życiem zawodowym. Każdy z uczestników opracuje swój indywidualny styl postępowania w sytuacjach zakłóceń komunikacyjnych. Szkolenie pomoże podnieść poziom umiejętności komunikowania się w typowych i trudnych sytuacjach interpersonalnych.

  5.Zarządzanie finansami firmy w warunkach niepewności (16h)
  Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zagadnienia poruszane na szkoleniu pozwolą zaplanować finansową strategię firmy w warunkach ryzyka i niepewności.

  6.Ocena kondycji finansowej firmy z elementami planowania finansowego, finansowa ocena efektywności projektów inwestycyjnych z planowaniem i oceną efektywności, źródła finansowania działalności bieżącej i rozwojowej MSP, zarządzanie płynnością finansową MSP (32 h)
  Czterodniowe szkolenie z zakresu finansów przedsiębiorstwa pozwoli uczestnikom przyswoić oraz zweryfikować wiedzę z zakresu analiz przypadków dotyczących budowy sprawozdań finansowych pod kątem ich późniejszej analizy, metod oceny zagrożenia bankructwem, pogłębionej analizy rentowności i płynności, budowania modeli finansowych dla planowanych projektów inwestycyjnych. Część zajęć odbędzie się w pracowni komputerowej, dzięki czemu uczestnicy poznają stosowanie oraz interpretację finansowych wskaźników oceny projektów inwestycyjnych.
   
  7.Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych wraz z rozliczaniem dotacji inwestycyjnych i szkoleniowych (16h)
  Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się o możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz o zasadach realizacji projektów unijnych i rozliczenia pozyskanych dotacji. Tematem szkolenia będzie też analiza przykładowych przedsięwzięć pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania na ich realizację oraz samodzielne przygotowanie kluczowych elementów wniosku aplikacyjnego  i wniosku o płatność.

  8.Wykorzystywanie narzędzi analitycznych MS Excel w zarządzaniu firmą (16 h)
  Warsztaty komputerowe pozwolą uczestnikom zapoznać się z praktycznymi narzędziami dostępnymi w programie Microsoft Excel. Poznanie narzędzi analitycznych pozwoli uczestnikom w łatwiejszy i szybszy sposób analizować przykładowe dane a tym samym zarządzać firmą.

  9.Zarządzanie projektami z wykorzystaniem MS Project (16h)
  Warsztaty komputerowe z wykorzystaniem Microsoft Project pomogą uczestnikom w realizacji projektów. Wykorzystanie programu MS Project pozwoli uczestnikom na przygotowanie przykładowego harmonogramu projektu, nanoszenie aktualnych informacji dotyczących projektu czy planowanie dalszych działań związanych z realizacją projektu. Praktyczne możliwości zawarte w aplikacji ułatwią także realizację projektu zgodnie z założonym czasem, zakresem oraz budżetem.

  10.Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z bezpieczeństwa pracy – szkolenie oparte na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji i Krajowego Systemy Ratowniczego (16h)
  Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształtowanie umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, postępowania w czasie pożarów, organizacji i przeprowadzenia ewakuacji. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy.

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |