Rozwiązywanie Umów o Pracę za Wypowiedzeniem i Bez Wypowiedzenia - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Hensen Polska Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rozwiązywanie Umów o Pracę za Wypowiedzeniem i Bez Wypowiedzenia - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie przeznaczone jest dla: Pracodawców, Kierowników i Pracowników Działów Kadrowych i innych osób zainteresowanych tematyką Rozwiązywania umów o pracę i najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego w tym zakresie.

  Godz. 09.00

  1. Rozwiązanie umowy o pracę a wygaśnięcie umowy o pracę.
  2. Sposoby rozwiązywania umów o pracę.
  3. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
  4. Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta.
  5. Rozwiązanie umowy o pracę z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
  6. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem:
   a. Okresy wypowiedzenia;
   b. W jakich sytuacjach pracodawca musi podawać przyczynę wypowiedzenia;
   c. Okresy wypowiedzenia;
   d. W jakich sytuacjach pracodawca musi podawać przyczynę wypowiedzenia;
   e. Jakie wymogi musi spełniać przyczyna wypowiedzenia;
   f. Przykłady przyczyn uzasadniających wypowiedzenie;
   g. Przykłady przyczyn nieuzasadniających wypowiedzenia;
   h. Osiągniecie wieku emerytalnego, jako przyczyna wypowiedzenia;
   i. Skutki wadliwego wypowiedzenia;
   j. Ochrona przed wypowiedzeniem;
   k. Konsultacja związkowa;
   l. Uprawnienia pracodawcy i pracownika w okresie wypowiedzenia;
  7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
   a. W jakich sytuacjach pracownik może w ten sposób rozwiązać umowę;
   b. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z art. 52;
   c. Wina pracownika, jako przesłanka zwolnienia dyscyplinarnego;
   d. Przykłady ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych;
   e. Popełnienie przestępstwa przez pracownika;
   f. Zawiniona utrata uprawnień;
   g. Miesięczny termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ;
   h. Ograniczenie stosowania art. 52 Kodeksu pracy;
   i. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 Kodeksu pracy;
   j. Konsultacja związkowa;
   k. Fikcja doręczenia pisma o rozwiązaniu pracownikowi nie odbierającemu poczty.
   l. Tryb rozwiązania umowy w świadectwie pracy.
  Obiad
  Zakończenie godz. 12:00

Inne informacje związane z prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |