Rozliczanie i Sprawozdawczość w Projektach Konkursowych PO KL – Warsztaty Komputerowe dla Beneficjentów

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rozliczanie i Sprawozdawczość w Projektach Konkursowych PO KL – Warsztaty Komputerowe dla Beneficjentów - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie skierowane jest do beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie będzie przydatne osobom odpowiedzialnym za kierowanie projektem, nadzór finansowy, rozliczanie i sprawozdawczość.

  Celem dwudniowego szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat rozliczania projektów POKL, a także rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy z generatorem wniosków. Zajęcia prowadzi ekspert z doświadczeniem praktycznym w rozliczaniu projektów UE.

  W I dniu przedstawimy Państwu przykłady zatwierdzonych wniosków o płatność, omówimy błędy i problemy, które mogą pojawić się podczas rozliczania projektów a także sposoby zapobiegania im.

  W II dniu zajęć odbędą się ćwiczenia z użyciem komputerów - uczestnicy pracując na generatorze wniosków o płatność samodzielnie przygotują wniosek o płatność wraz z załącznikami, nauczą się dokonywać zmian w harmonogramie płatności oraz prawidłowo dokumentować poniesione wydatki.

  Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat:
  • ponoszenia i prawidłowego dokumentowania wydatków,
  • zasad rozliczania projektów UE,
  • przygotowania wniosków o płatność, w tym załączników  nr 1 i 2,
  • dokonywania zmian w harmonogramach płatności,
  • układania planu kont dla projektów UE.
  Program:
  I dzień
  1. Akty prawne i dokumenty programowe - podstawa realizacji projektów UE.
  2. Umowa o dofinansowanie projektu - obowiązki beneficjenta, zmiany w umowie o dofinansowanie.
  3. Zasady finansowania projektów.
  4. Budżet ogólny i szczegółowy projektu.
  5. Kwalifikowalność wydatków PO KL.
  6. Koszty bezpośrednie.
  7. Koszty pośrednie - rozliczanie wg ryczałtu/kosztów rzeczywistych.
  8. Wkład własny, cross-financing, podatek VAT.
  9. Dokumentowanie poniesionych wydatków (koszty bezpośrednie, pośrednie, wkład własny, cross-financing, pomoc publiczna).
  10. Terminy składania wniosków o płatność.
  11. Harmonogram płatności - przykłady, zmiany.
  12. Ćwiczenie - ocena prawidłowości opisu przykładowych dokumentów finansowych.
  13. Wniosek o płatność - omówienie formularza, przykłady.
  14. Załącznik nr 1 do wniosku o płatność - sposoby wykazywania wydatków, przykłady.
  15. Załącznik nr 2 do wniosku o płatność - omówienie, przykłady.
  16. PEFS- informacje o uczestnikach projektu.
  II dzień – warsztaty komputerowe
  1. Opisywanie dokumentów księgowych projektu.
  2. Wprowadzanie dokumentów finansowych do załącznika nr 1.
  3. Wypełnianie formularza wniosku o płatność- praca na generatorze wniosków o płatność.
  4. Zmiany w harmonogramie płatności.
  5. Wypełnianie załącznika nr 2 do wniosku o płatność.
  6. Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów we wnioskach o płatność i załącznikach.
  7. O czym powinni wiedzieć beneficjenci przystępujący do realizacji projektu:
   • plany kont,
   • procedura obiegu dokumentów, zatwierdzania i kontroli dokumentów,
   • cena i jakość zlecanych zadań,
   • promocja UE,
   • protokoły odbioru prac,
   • karty czasu pracy,
   • zasada konkurencyjności.
  8. Panel dyskusyjny.

Inne informacje związane z Kierowanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |