Radzenie Sobie ze Stresem i Wypaleniem Zawodowym - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Rozwoju Twórczego „SKY”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Radzenie Sobie ze Stresem i Wypaleniem Zawodowym - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym - 2 dni

  CEL:
  Najważniejszym celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy uczestników o szeregu różnorodnych strategii, dzięki którym będą mogli skutecznie opanowywać stres, a tym samym zwiększać zadowolenie z siebie, własnego życia i pracy, Celem jest zbudowanie osobistej odporności niezbędnej w zapobieganiu oraz radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym, obniżenie napięcia, podwyższenie jakości życia, lepsze zdrowie.

  Cele pośrednie:

  • Zdobycie wiedzy o naturze stresu, źródłach powstawania
  • stresu i napięć na poziomie psychicznym i fizycznym
  • i mechanizmie kumulacji stresu
  • Odkrycie własnych źródeł stresu i wypracowywanie
  • indywidualnych strategii radzenia sobie z nimi
  • Rozpoznanie syndromu wypalenia zawodowego i profilaktyka
  • Odkrycie przekonań ograniczających nas w radzeniu sobie
  • ze stresem
  • Opanowanie technik służących panowaniu nad emocjami
  • Obniżenie napięcia i regeneracja własnych sił
  • Zdolność stosowania procedur antystresowych, technik
  • autoregeneracji i relaksacji
  • Nabycie umiejętności poprawnego oddychania

  PROGRAM KURSU
  Dzień dobry - wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

  • Krótka prezentacja programu
  • Oczekiwania uczestników
  • Ćwiczenie integracyjne

  Strach ma wielkie oczy - poznanie stresu

  • Definicja stresu
  • Rozpoznawanie źródeł stresu - stresory
  • Przebieg reakcji stresowej
  • Przejaw stresu na trzech poziomach ciało - myśli - emocje
  • Konsekwencje stresu
  • Stres jako siła mobilizująca, źródło zmiany i rozwoju
  • Typ osobowości i radzenie sobie ze stresem
  • Utrudniające i wspierające przekonania

  Ja i mój stres - autodiagnoza

  • Tworzenie własnej metafory stresu
  • Samokontrola poziomu stresu
  • Znaki od siebie do siebie - rozpoznawanie aktualnego napięcia
  • w ciele
  • Diagnoza własnego stylu reagowania na stres
  • Odkrywanie własnych obszarów szczególnie wrażliwych
  • na stres
  • Wpływu własnych przekonań na tworzenie się napięć
  • fizycznych i psychicznych
  • Umiejętność wychwycenia sygnałów alarmowych
  • Analiza osobistych zasobów do radzenia sobie ze stresem

  Spokojnie, to tylko awaria - sposoby radzenia sobie
  z nadmiernym stresem

  • Sposoby radzenia sobie ze stresem na poziomie
  • intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym
  • Rozwijanie fizjologicznej i psychologicznej i społecznej
  • odporności na stres
  • Rozwiązywanie stresowych sytuacji przez działanie
  • Zmiana nastawienia - zakotwiczenie w pozytywnym myśleniu
  • Zmiana sposobu myślenia jako efektywny sposób kontroli
  • poziomu stresu
  • Postawa asertywna a przeciwdziałanie stresowi
  • Przekształcenie stresu niszczącego w stres budujący
  • Unikanie stresu
  • Sięganie do własnych zasobów, czyli jak żyć w zgodzie
  • ze sobą i innymi
  • Jak odwoływać się do swoich mocnych stron i pozytywnych
  • emocji

  Ratunku! Jestem w pracy - unikanie syndromu wypalenia zawodowego

  • Sytuacje stresowe w miejscu pracy
  • Sytuacje zwiększające ryzyko pojawienia się syndromu
  • wypalenia
  - cechy charakterystyczne syndromu wypalenia
  - w yczerpanie emocjonalne i psychofizyczne
  - depersonalizacja
  • Poczucie obniżenia osobistej adekwatności
  • Etapy procesu zawodowego wypalania się
  • Symptomy wypalenia się
  • Zasady zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia
  • syndromu wypalenia

  Jest we mnie spokój - techniki służące redukcji destruktywnego stresu i budowaniu odporności

  • Techniki relaksacyjne - uwalnianie napięcia, swobodne
  • przepływanie energii, wewnętrzny spokój.
  • Koncentracja - sztuka obecności, swobodne oddychanie,
  • praktyka kontemplacji, koncentracja na naturalnym obiekcie
  • Trening autogenny
  • Trening Jacobsona
  • Rozgrzewka bioenergetyczna
  • Ekspresja twórcza jako forma relaksu
  • Mentalne metody radzenia sobie ze stresem
  • Technika Asocjacji / dysocjacji wobec zdarzeń i emocji
  • Technika trzech pozycji percepcyjnych
  • Przeformułowanie własnych przekonań - reframing
  • Twórcza wizualizacja jako narzędzie przywracania równowagi
  • i podnoszenia własnej motywacji
  • Afirmacje, które pomagają radzić sobie z sytuacjami trudnymi
  • Sposoby szybkiego i efektywnego obniżania poziomu stresu
  • w trudnych sytuacjach

  Co potemł Proces zmiany osobistej

  • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
  • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
  • w praktyce
  • Plan zmiany osobistej

  Metodyka zajęć:
  Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe, coaching, autoanaliza, dyskusja, mini-wykład, prezentacje. Zajęcia bazują przede wszystkim na indywidualnej pracy uczestników z samym sobą. Podczas szkolenia wykorzystujemy liczne metody i techniki bazujące min. na: inteligencji emocjonalnej, Neurolingwistycznym Programowaniu (NLP), umiejętnościach poprawnego oddychania oraz licznych elementach z życia codziennego. Wśród wielu ćwiczeń, które uczestnicy po treningu z łatwością mogą stosować w życiu codziennym, znajdują się również ćwiczenia motywujące, tak, aby uczestnicy szkolenia nie tylko potrafili zwalczyć stres, ale pójść dalej w swym samorozwoju.

Inne informacje związane z rozwój zasobów ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |