Home > Kursy i Szkolenia > Rekrutacja i Selekcja > Katowice > Psychologiczne Aspekty Doboru Personelu - Szkolenie - Katowice - Śląskie

Psychologiczne Aspekty Doboru Personelu - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Psychologiczne Aspekty Doboru Personelu - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Nabycie umiejętności w zakresie właściwego doboru pracowników rozumianego, jako takiego dopasowania potrzeb i właściwości: jednostki (kandydata), zespołu, zadania oraz struktury organizacji, która skutkuje wzajemnym rozwojem organizacji oraz pracownika.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników szkolenia:  
  Po realizacji szkolenia uczestnik będzie potrafił:
  - wymienić cele doboru personalnego
  - rozróżniać proces rekrutacyjny i selekcyjny
  - rozróżniać rekrutację wewnętrzną od zewnętrznej
  - przeanalizować potencjalne korzyści i koszty rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej w swojej organizacji
  - zdefiniować stanowisko pracy w oparciu o czynności zawodowe, formalne i nieformalne relacje pracownicze, strukturę i hierarchię organizacji, kulturę organizacji
  - określić profil kompetencyjny potencjalnego kandydata
  - przeprowadzić proces rekrutacji w sposób sukcesywny, budując jednocześnie pozytywny zewnętrzny wizerunek instytucji, organizacji
  - trafnie dobrać strategię selekcji
  - efektywnie zaplanować proces selekcji – uwzględniając wybór odpowiednich metod oraz ich kolejność
  - dokonać analizy dokumentów aplikacyjnych, a na jej podstawie stworzyć hipotezy na temat funkcjonowania psychicznego kandydata
  - zaplanować wywiad rekrutacyjny celem weryfikacji hipotez
  - przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną w sposób profesjonalny
  - stosować odpowiednie rodzaje pytań w zależności od etapu rozmowy
  - być uważnym na swoje reakcje psychiczne i reakcje psychiczne kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
  - stworzyć test wiedzy
  - zaplanować Assesment Centre
  - diagnozować błędy poznawcze, jakim prawdopodobnie ulega w ocenie kandydata
  - wymienić i opisać typu osobowości wg C.G. Junga z uwzględnieniem funkcjonowania jednostki o danym typie w relacjach pracownik-szef, pracownik-pracownik, pracownik-zadanie,
  - tworzyć hipotezy dotyczące typu osobowości kandydata na etapie doboru
  - wymienić i opisać role grupowe, mocne i słabe strony danej roli
  - tworzyć hipotezy dotyczące grupowej roli na etapie doboru
  - zastosować model Big Five w doborze pracowników
  - weryfikować uczciwość kandydata
  - podejmować decyzję w sposób indywidualny i grupowy
  - poprawnie informować kandydata o przebiegu procesu selekcji i podjętej decyzji
  - przygotować zespół i stanowisko pracy na przyjęcie nowego pracownika
  - przygotować zespół i stanowisko pracy na przyjęcie pracownika, który awansuje
  - wprowadzić nowego pracownika na stanowisko

  Adresaci szkolenia:
  - osoby pracujace w działach personalnych firm,
  - specjaliści z zakresu HR,

  Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
  Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

  Dodatkowe informacje:
  W trakcie trwania szkolenia uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały edukacyjne. Cena szkolenia obejmuje także serwis kawowy i lunch

Inne informacje związane z Rekrutacja i Selekcja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |