Przystosowanie Użytkowanych Maszyn do Minimalnych Wymagań bhp - Dyrektywa 2009/104/WE - Seminarium

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem LUC - CE Consulting

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Przystosowanie Użytkowanych Maszyn do Minimalnych Wymagań bhp - Dyrektywa 2009/104/WE - Seminarium - W ciągu tygodnia - Opole - Opolskie

 • Szczegółowe informacje
  Maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003 r., i użytkowane przez pracowników podczas pracy powinny:
  • spełniać określone wymagania bezpieczeństwa,
  • posiadać odpowiednie rozwiązania minimalizujące ryzyko podczas pracy,
  • posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań minimalnych wynikających z tzw. dyrektyw socjalnych.
  Sprawdź czy Twoje maszyny spełniają minimalne wymagania rozporządzeń Ministra Gospodarki, wprowadzających do prawa polskiego przepisy dyrektyw UE! Czas na doprowadzenie do zgodności z odpowiednimi wymaganiami minął z końcem 2005 r.
  Seminarium to obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną realizację planu działań doprowadzających przykładową maszynę do zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.

  Celem szkolenia jest:
  • Przygotowanie uczestników do samodzielnego dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP,
  • Zapoznanie uczestników z praktyką konstruowania planu działań niezbędnych do spełnienia minimalnych wymagań dyrektyw,
  • Przekazanie wskazówek dotyczących sporządzania odpowiedniej dokumentacji,
  • Przećwiczenie procedury doprowadzenia do zgodności na rzeczywistym przykładzie maszyny,
  • Wyjaśnienie niejasności wynikających z dyrektyw UE i polskich rozporządzeń wprowadzających dyrektywy do prawodawstwa polskiego,
  • Przedstawienie obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z przepisów BHP,
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
  Dla kogo skierowane jest szkolenie:
  Osoby:
  • Pracodawcy, kierownictwo techniczne;
  • Służby utrzymania ruchu;
  • Dozór techniczny (Inspektorzy BHP i specjaliści ds. bezpieczeństwa, którzy zajmują się organizacją stanowisk roboczych);
  • Osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn (konstruktorzy mechanicy i elektrycy, kierownicy biur konstrukcyjnych).
  Firmy:
  • Użytkownicy maszyn i urządzeń technicznych;
  • Producenci i dostawcy maszyn i urządzeń technicznych;
  • Importerzy maszyn i urządzeń technicznych;
  • Inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń technicznych.
  Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00 - 17:00

  Wykładowcy: Specjaliści w zakresie bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń

  Metoda szkolenia:
  • Seminarium zostanie przeprowadzone przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie: wykładu, ćwiczeń (procedura doprowadzenia do zgodności z minimalnymi wymaganiami BHP na rzeczywistym przykładzie maszyny), dyskusji.
  • Praktyczne przykłady firm polskich, cenne wskazówki, dyskusje urozmaicają przebieg seminarium.
  • Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania seminarium.
  • Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymają komplet wydrukowanych materiałów szkoleniowych.

Inne informacje związane z Jakość i Bezpieczeństwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |