Zarządzanie jakością w administracji publicznej i samorządzie terytorialnym - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego ANDRAGOG w Opolu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie jakością w administracji publicznej i samorządzie terytorialnym - Zaoczne - Opole - Opolskie

 • Cele
  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych aspektów wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych systemów jakości stosowanych w urzędach publicznych. W przypadku administracji publicznej wdrożenie systemów zarządzania jakością daje urzędom wymierne korzyści zewnętrzne (większy prestiż, większą wiarygodność urzędu w rankingach i sprawozdaniach) i wewnętrzne (sprawniejsze zarządzanie organizacją, większa przejrzystość jej struktur, ograniczenie liczby skarg oraz reklamacji, sprawniejsza komunikacja, precyzyjne określenie zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności i uprawnień pracowników).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci: studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich studiów wyższych i adresowane są do osób pragnących znaleźć zatrudnienie lub już zatrudnionych w strukturach administracji publicznej i samorządu terytorialnego, zainteresowanych problematyką zarządzania jakością pracy w tych urzędach. Na studia zapisać się mogą wszyscy absolwenci studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie) oraz studenci ostatniego roku studiów dziennych lub zaocznych.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów m.in.: obejmuje dwa bloki ogólny (związane z funkcjonowaniem administracji publicznej) i kierunkowy (związane z wdrażaniem systemu jakości w administracji publicznej), m.in. takie przedmioty jak: Ustrój RP, Administracja publiczna w Polsce oraz państwach Unii Europejskiej; Prawo samorządowe; Prawo o służbie cywilnej; Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne; Prawo pracy w administracji publicznej; Zarządzanie w administracji; Zagadnienia finansów publicznych; Etyka w administracji; Zamówienia publiczne; Ochrona tajemnicy a prawo do publicznej informacji; Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością; Komunikacja i motywacja w zarządzaniu jakością; Systemy zarządzania jakością wg ISO 9001:2000; Sektorowe systemy zarządzania jakością; Dokumentowanie systemów zarządzania normatywnego
  Planowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej; Auditor wewnętrzny – warsztaty; Metody i narzędzia doskonalenia systemów zarządzania; Seminarium dyplomowe.

  Studia trwają dwa semestry (200 godzin wykładów i ćwiczeń).

Inne informacje związane z Zarządzanie Jakością i Ryzykiem Pracy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |