Bezpieczeństwo Funkcjonalne Maszyn wg 13849-1 - Seminarium

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem LUC - CE Consulting

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bezpieczeństwo Funkcjonalne Maszyn wg 13849-1 - Seminarium - W ciągu tygodnia - Opole - Opolskie

 • Szczegółowe informacje
  Krótki opis poruszanych zagadnień:
  Dyrektywa maszynowa wymaga, by system sterowania maszyną zapewniał jej bezpieczne funkcjonowanie. W praktyce oznacza to, że projektant systemu sterowania musi wziąć pod uwagę zarówno normalne jak i niepoprawne działanie maszyny, będące wynikiem np. uszkodzenia układu sterowania. Dyrektywa maszynowa nie precyzuje jednak w jaki sposób bezpieczeństwo ma zostać zrealizowane.
  Wymagania dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyny zostały uszczegółowione w normach zharmonizowanych. Od 1996 roku stosowano normę EN 954-1, która określiła wymagania dla elementów systemu sterowania i wprowadziła podział na tzw. Kategorie Bezpieczeństwa (B, 1, 2, 3, 4). Norma ta nie uwzględniała jednak kwestii niezawodności (możliwych uszkodzeń) elementów składowych systemu sterowania. Dlatego też opracowano nową edycję wspomnianej normy i opublikowano ją pod numerem EN ISO 13849-1, w której oprócz Kategorii Bezpieczeństwa wprowadzono pojęcie Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa (Performance Level [PL]: a, b, c, d, e).
  Praktyczne wykorzystanie tej normy, bez stosownego przygotowania i użycia narzędzi wspomagających jest jednak dość trudne.

  Niniejsze seminarium odpowiada na wiele pytań związanych z praktycznym zastosowaniem normy EN ISO 13849-1.
  W trakcie seminarium przedstawione zostaną m.in.:
  - różnice pomiędzy EN 954-1 a EN ISO 13849-1
  - nowe parametry MTTFd, DC, CCF, PFHd,…
  - sposób wyznaczenia wymaganego PL
  - metoda krok po kroku do zapewnienia zgodności maszyny
  z wymaganiami nowej normy,
  - wskazówki jak dokonać walidacji systemu sterowania zgodnie
  z normą EN ISO 13849-2.

  Przedstawione będą również podstawy obsługi nieodpłatnego programu SISTEMA ułatwiającego niezbędne obliczenia i dobór odpowiednich elementów układu sterowania.

  Trzeci dzień seminarium poświęcony jest na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. W trakcie ponad 5-cio godzinnych ćwiczeń uczestnicy (w 3-4 osobowych grupach) przy wsparciu prowadzących, przećwiczą kolejne kroki dla kilku przykładowych maszyn.

  Seminarium zawiera również porównanie poziomów PL z tzw. Poziomem Nienaruszalności Bezpieczeństwa (Safety Integrity Level [SIL]: 1, 2, 3) wynikającym z normy EN 62061 (oraz powiązanych z nią norm z serii EN 61508, EN 61511 i.in.). Seminarium to nie obejmuje jednak przedstawienia pełnego zakresu normy EN 62061.

Inne informacje związane z Jakość i Bezpieczeństwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |