Systemy zarządzania jakośćią - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego ANDRAGOG w Opolu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Systemy zarządzania jakośćią - Zaoczne - Opole - Opolskie

 • Cele
  Celem studiów słuchacze poprzez nabycie wiedzy o wdrażaniu i rozwoju efektywnych systemów i narzędzi zarządzania jakością, staną się pożądanymi na rynku specjalistami z zakresu zarządzania jakością tj.: pełnomocnikami najwyższego kierownictwa ds. jakości, auditorami wewnętrznymi, liderami zespołów projektujących i wdrażających systemy zarządzania jakością. Słuchacze mogą także ubiegać się o nadanie certyfikatu auditora jakości, środowiska i bhp. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie egzaminu, prowadzonego przez przedstawiciela jednej z renomowanych międzynarodowych jednostek certyfikujących oraz pokrycie kosztu tego egzaminu (za dodatkową odpłatnością ok. 150 EURO, szczegóły na początku studiów).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci - studia skierowane są dla absolwentów wszystkich szkół wyższych, w tym dla pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie i zarządzanie, doskonalenie i auditowanie systemów zarządzania jakością w organizacjach (przedsiębiorstwach, jednostkach ochrony zdrowia i innych) według norm z serii ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 (system zarządzania środowiskowego), PN-N 18001:2004 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), ISO/TS 16949. Na studia zapisać się mogą wszyscy absolwenci studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie) oraz studenci ostatniego roku studiów dziennych lub zaocznych.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów - m.in.: obejmuje zakres wiedzy niezbędnej do wdrożenia i rozwoju systemów zarządzania i uwzględnia takie tematy jak: Podstawy systemów zarządzania; Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością; Współczesne koncepcje i metody zarządzania (w tym TQM, Six Sigma, Kazein, itp.); Komunikacja i motywacja w zarządzaniu jakością; Systemy zarządzania jakością wg ISO 9001:2000; Systemy zarządzania środowiskowego wg PN – EN ISO 14001:2005; Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004; Sektorowe systemy zarządzania jakością; Dokumentowanie systemów zarządzania normatywnego; Planowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością środowiskiem i BHP; Metody statystyczne w zarządzaniu jakością; Auditor wewnętrzny – warsztaty; Metody i narzędzia doskonalenia systemów zarządzania; Seminarium dyplomowe.

  Studia trwają dwa semestry (200 godzin wykładów i ćwiczeń).  UWAGA: dla zainteresowanych istnieje również moduł studiów podyplomowych omawiających zagadnienia związane z branżowymi standardami wspomagającymi zarządzanie HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli w branży spożywczej.

Inne informacje związane z Zarządzanie Jakością i Ryzykiem Pracy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |