Dyrektywa LVD 2006/95/WE, EMC 2004/108/WE - Seminarium

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem LUC - CE Consulting

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Dyrektywa LVD 2006/95/WE, EMC 2004/108/WE - Seminarium - W ciągu tygodnia - Opole - Opolskie

 • Szczegółowe informacje
  Branżowe seminarium trzydniowe pt.:
  "Ocena zgodności sprzętu elektrycznego, elektronicznego, układów sterowania i automatyki maszyn z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE oraz kompatybilnością elektromagnetyczną 2004/108/WE - oznakowanie CE"

  Urządzenia elektryczne, elektroniczne oraz układy sterowania i automatyki maszyn muszą, w większości przypadków, spełniać wymagania bezpieczeństwa, które ujęte są w dyrektywach niskonapięciowej (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Seminarium to zawiera niezbędne informacje i pokazuje procedurę jak krok po kroku spełnić wymagania tytułowych dyrektyw. Seminarium zawiera również praktyczne wskazówki i techniczne metody zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej. Ich znajomość i zastosowanie pomoże projektantom urządzeń spełnić wymagania EMC. Uczestnicy uzyskają również informacje o wzajemnych powiązaniach z innymi dyrektywami - maszynową (MD), budowlaną (CPD), telekomunikacyjną (R&TTE), gazową (GAD) oraz dwoma dyrektywami związanymi z wybuchowością (tzw. ATEX 100A i ATEX 137).

  Celem szkolenia jest:
  • Przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzania oceny zgodności i nadawania oznakowania CE dla części elektrycznej maszyn i urządzeń,
  • Przekazanie wskazówek dotyczących sporządzania dokumentacji technicznej,
  • Ukazanie obowiązującego stanu prawnego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej,
  • Przekazanie wniosków wynikających z relacji LVD z innymi dyrektywami,
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wyrobów produkowanych przez uczestników.
  Dla kogo skierowane jest szkolenie:
  Osoby:
  • Odpowiedzialne w firmie za oznakowanie CE;
  • Kierownicy techniczni, kierownicy biur konstrukcyjnych;
  • Konstruktorzy elektrycy, elektronicy i automatycy;
  • Osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn i urządzeń;
  • Inżynierowie produkcji, pracownicy utrzymania ruchu i kontroli jakości;
  • Pracownicy działu zaopatrzenia i zbytu (w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych);
  • Inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.
  Firmy:
  • Firmy zajmujące się automatyką przemysłową;
  • Producenci maszyn (wytwórcy maszyn jednostkowych i seryjnych, przeznaczonych na własny i obcy użytek);
  • Importerzy maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • Inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń elektrycznych.
  Czas trwania: 3 dni, w godz. 9:00 - 17:00

  Wykładowcy: Specjaliści ds. dyrektyw LVD, EMC, ATEX, MD

  Metoda szkolenia:
  • Seminarium zostanie przeprowadzone przy pomocy prezentacji PowerPoint.
  • Praktyczne przykłady firm polskich i zagranicznych, cenne wskazówki, dyskusje urozmaicają przebieg seminarium.
  • Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania seminarium.
  • Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymają wydrukowane materiały szkoleniowe z dołączoną płytą CD zawierającą informacje o oznaczeniu CE.

Inne informacje związane z Jakość i Bezpieczeństwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |