Przejmowanie Klientów Konkurencji - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem VENTO Consulting

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Przejmowanie Klientów Konkurencji - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z klientem w procesie sprzedaży na trudnym rynku. Pozwala opanowac techniki skutecznych działań sprzedażowych produktów podobnych i zastępowalnych przy szerokiej skali działalności konkurencji. Szkolenie gwarantuje wzrost skuteczności handlowej poprzez wybór i stosowanie efektywnych heurystyk zmierzających do pozyskania klientów konkurencji oraz poszerzenia współpracy nawet w przy hermetycznych i pozaformalnych kontaktach między podmiotami.
  •   Skuteczność relacji handlowych w sensie pozyskiwania niezbędnych informacji.
  •   Strategiczne oddziaływanie na klienta – od zdobycia „przyczółka” do przejęcia.  
  •   Efektywne wykorzystanie informacji w pracy z potencjalnym klientem.
  •   Dopasowanie produktu i relacji do preferencji klienta.
  •   Opanowanie metod działania w obliczu kryteriów pozarynkowych sukcesu handlowego.
  I.Kluczowe elementy pracy handlowej z klientem konkurencji.
  •   żaden kontrakt nie jest wieczny – nagroda dla konsekwentnych
  •   otoczenie rynkowe w branży, SWOT, docelowy rynek odbiorców, „sieroty” i „żelazne dziewice”
  •   cechy szczególne procesu handlowego z klientem konkurencji
  •   filozofia pozytywnego myślenia, pomocny styl myślenia i empatia w pracy z klientem konkurencji
  •   rola terytorium relacji handlowych – praca w dystansie fizycznym i psychologicznym
  • nieiwazyjne metody zbioru informacji o kliencie, aktualnym dostawcy oraz potrzebach
  •   realizowanych przez strony  
  •   oczekiwania klientów i sposoby szacowania wiarygodności i zaufania, rzeczywistość psychologiczna klienta
  II.Techniki  kierowania relacją z potencjalnym klientem.
  •   spostrzeganie firmy i produktu a działania personelu handlowego, strategia podobieństw i różnic
  •   przyzwolenie klienta a terytorium psychologiczne i fizyczne  w korzystnych relacjach na drodze do finalizacji
  •   techniki aktywnego słuchania w pozyskiwaniu istotnych informacji
  •   pytania otwarte, feedback, synchronizacja i desynchronizacja
  •   dopasowanie sposobu komunikacji i trybu postępowania do preferencji klienta
  •   techniki odróżniania „nie” rozstrzygającego od „nie” wymijającego i taktycznego
  •   zastrzeżenia klienta, obiekcje taktyczne i faktyczne jako źródło informacji
  •   rozpoznawanie typów klientów i specyficzne potrzeby realizowane w trakcie relacji jak i samej transakcji
  •   dylematy decyzyjne, „potransakcyjne”, depresje „pozakupowe” i sposoby reagowania
  •   oczekiwania i marzenia klientów a rzetelność służby obsługi w realizacji potrzeb
  III.Techniki dostarczania informacji o produkcie klientom konkurencji.
  •   korzystanie z rozpoznanych potrzeb, kultury organizacyjnej klienta, „skryptu” klienta i potrzeb psychologicznych
  •   różnice w sprzedaży produktów materialnych i usług
  •   prezentacja produktu jako dostarczanie informacji, wpływ na emocje i gotowość zakupu
  •   skuteczne argumentacyjne i perswazyjne techniki zapoznawania z produktem – czyli jak przekonać?
  •   techniczne aspekty demonstracji produktu w kontekście potrzeb i preferencji w zakresie komunikacji klienta
  IV.Pozarynkowe determinanty współdziałania biznesowego.
  •   rodzaj relacji potencjalnego klienta i firmy konkurencyjnej – diagnoza więzi
  •   dostarczanie informacji sprzecznych z obrazem dostawcy u klienta
  •   elementy „czarnego PR”  - fakt w biznesie, zarzuty konkurencji jako sygnał osłabienia więzi z klientem
  •   nieformalne struktury decyzyjne w biznesie
  •   rola „bramkarza”, rozpoznawanie umocowania, benefit i demaskowanie
  Przy realizacji szkolenia obecne będą: Wprowadzenie-wykład, ćwiczenia, obserwacja i dyskusja moderowana, materiał szkoleniowy w postaci skryptów, hand-out’s, film szkoleniowy, studium przypadku, symulacja, metoda testowa, indywidualna konsultacja, FAQ.
  W czasie szkolenia uwzględnione będą specyficzne potrzeby danej grupy uczestników - rozwinięcie i przećwiczenie wybranych zagadnień, pracę z materiałem video.

Inne informacje związane z Handel

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |