Profesjonalny Catering Źródłem Przychodów dla Zakładów Gastronomicznych - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem CeDeKa Centrum Doskonalenia Kadr

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Profesjonalny Catering Źródłem Przychodów dla Zakładów Gastronomicznych - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Świecie - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Rozwój jakościowy i ilościowy gastronomii w Polsce sprzyja i jest powodem coraz częstszych realizacji zamówień na przyjęcia różnego rodzaju. Goście w dzisiejszej dobie mają nie małe oczekiwania. W oparciu o wspomnienia z przyjęć, w których uczestniczyli powierzają aranżację często skomplikowanej oprawy gastronomicznej wszelkich uroczystości. Realizatorzy przyjęć doświadczają przy każdym większym przedsięwzięciu złożoności problemu pod względem kulinarnym, sprzętowym, estetycznym, logistycznym. Wiele problemów nastręcza organizacja obsługi bezpośredniej. Przyzwoite przyjęcie musi powstać na kanwie unormowań zawodowych, rzadko oderwanych od racjonalnych uzasadnień. Martwe mogłoby się jednak ono okazać bez innowacji twórczych i śmiałości estetycznej.
   
  Korzyści dla Uczestników szkolenia:
  Pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie profesjonalnej realizacji usług cateringowych stanowiących działalność podstawową lub uzupełniającą zakładu gastronomicznego.

  Metodyka zajęć: Wykład, konwersatorium, pokaz, warsztaty.

  Program szkolenia:
  1. Organizowanie bankietów i działalność cateringowa
   • bankiety, ich rodzaje i organizacja obsługi
   • kompleksowość w zaspokajaniu oczekiwań gości - usługi podstawowe i towarzyszące
  2. Usługi cateringowe - od oferty do działań posprzedażowych
   • planowanie cateringu
    • rodzaje i forma serwisu
    • wybór odpowiedniego miejsca
    • sprzęt niezbędny do wykonania usługi
    • wiedza kulinarna - właściwy dobór dań
    • karta zaproszeniowa
    • kalkulacja
   • realizacja usługi cateringowej
    • wrażenia estetyczne
    • wykonanie i przebieg usługi
    • zakończenie
   • kontroling i rozliczanie usług cateringowych
  3. Catering w ujęciu marketingowym i sprzedażowym
   • tworzenie oferty handlowej zaspokajającej potrzeby docelowego nabywcy
   • promocja i techniki sprzedaży
  4. Prawne aspekty realizacji usług cateringowych
   • bezpieczeństwo żywności
   • organizacja imprez masowych
  Szkolenie prowadzą:
  Mirosław Wojciech Kacprzak - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, bogata praktyka zawodowa w branży hotelarsko-gastronomicznej, wieloletnie doświadczenie związane z planowaniem, realizacją, kontrolingiem i rozliczaniem usług gastronomicznych, obecnie jest dyrektorem zarządzającym Kompleksem Gastronomiczno-Rozrywkowym BAKATA znajdującym się w Hotelu Gromada Aiport w Warszawie (jedno z największych centrów konferencyjnych w Polsce), duże doświadczenie jako konsultant, trener, wykładowca - m.in. z zakresu organizacji usług gastronomicznych, zarządzania zakładem gastronomicznym, na zlecenie Polskiego Zrzeszenia Hoteli, przewodniczący komisji konkursu Po Prostu Najlepszy przyznającej tytuły "Wzorcowe Polskie Przedsiębiorstwo Hotelowe" i "Menedżer Polskiego Hotelarstwa", autor wielu felietonów i esejów z dziedziny: hotelarstwo, gastronomia, etyka, prawo pracy, potrafi nawiązać bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkoleń, cechuje go duża łatwość przekazu informacji.
  Joanna Ochniak - absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wykształcenie pedagogiczne, prowadziła ćwiczenia i wykłady z marketingu, negocjacji i public relations na poziomie szkoły wyższej, była koordynatorem działań sponsoringowych w szkołach dla Nestle Food Service, kilkuletnie doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń z zakresu marketingu usług hotelarskich i gastronomicznych, specjalizuje się w tworzeniu i wprowadzaniu programów promocji przedsiębiorstw gastronomicznych, przygotowuje projekty z wykorzystaniem dotacji unijnych (pomysłodawczyni i koordynator projektów wymiany doświadczeń polskich kucharzy - m. in. kulinarne mistrzostwa świata w Luksemburgu), autorka licznych artykułów w pismach branżowych, recenzentka poradników z zakresu promocji usług gastronomicznych.

Inne informacje związane z Obsługa Klienta

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |