Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Firmą > Zaoczne > Gdańsk > Profesjonalne Studium Zarządzania Sprzedażą - Szkolenie - Gdańsk - Pomorskie

Profesjonalne Studium Zarządzania Sprzedażą - Szkolenie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerow

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Profesjonalne Studium Zarządzania Sprzedażą - Szkolenie - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Celem studium jest polepszenie umiejętności kierowania zespołem handlowym poprzez poprawę podstawowych umiejętności menedżerskich w zakresie przywództwa, budowania zespołu, motywowania i rozwijania handlowców.
  Prowadzącymi zajęcia są trenerzy i konsultanci klasy międzynarodowej o dużym doświadczeniu i praktyce w przemyśle, przeszkoleni przez specjalistów zachodnich w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych.

  Po ukończeniu studium uczestnicy powinni:
  * skuteczniej planować i egzekwować realizację planów sprzedażowych
  * sprawniej kierować zespołem handlowców
  * dobrać właściwy styl kierowania zespołem do wymogów sytuacji
  * wykorzystać wiedzę i umiejętności do doskonalenia oddziaływań motywacyjnych
  * dobierać właściwe metody podnoszenia kwalifikacji do poszczególnych handlowców
  * umieć prowadzić sesje coachingowe
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studium przeznaczone jest dla kierowników sprzedaży, dyrektorów sprzedaży i innych menedżerów zarządzających zespołami handlowymi.
 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie prowadzone w formie warsztatowo-ćwiczeniowej (studia przypadku, ćwiczenia indywidualne, projekty zespołowe, testy, dyskusje, prezentacje), wzbogacone symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się uczestnicy w codziennej praktyce.

  Moduł I
  ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
  Rynek obecnie i w przyszłości
  • tendencje rozwojowe rynku i nasza odpowiedź na nie
  Planowanie działań
  • realizacja celów bieżących - standardy pracy - wskaźniki standardów pracy
  • rozwój ilościowy i jakościowy rynku - planowanie
  • tworzenie planów sprzedaży - w swoim regionie
  Planowanie działań z klientami
  • potencjał klientów (kryteria analizy i oceny)
  • klienci kupujący (kryteria analizy i oceny)
  • klienci potencjalni (kryteria analizy i oceny)
  Mierniki efektywności działań sprzedażowych
  • ocena efektywności działań sprzedażowych
  • mierniki oceny efektywności
  Kontrola planu sprzedaży - narzędzia kontroli
  • analiza sprzedaży
  • analiza udziału w rynku
  • analiza wydatków marketingowych w stosunku do wyników uzyskanych
  • analiza sprzedaży w oparciu o rynek i klientów (nowi, utraceni, nie usatysfakcjonowani)
  Raporty i analizy
  • informacje niezbędne do stworzenia spójnych i prostych raportów
  • tworzenie raportów
  Moduł II
  OCENIANIE I MOTYWOWANIE HANDLOWCÓW
  Uwarunkowania motywacji handlowców
  • rozpoznanie cech indywidualnych
  • cechy stanowiska pracy
  • uwarunkowania wewnętrzne
  Prowadzenie rozmów oceniających
  • ocenianie jako element kierowania
  • style rozmów oceniających
  • ocenianie a motywowanie
  Sposoby udzielania pochwał i krytyki przez przełożonych
  Modyfikacja zachowań a kojarzenie interesów pracowników i organizacji
  • system nagradzania - za co i jak nagradzać?
  • wzmacnianie poczucia identyfikacji z firmą
  • informacyjne sprzężenie zwrotne
  Motywowanie a style kierowania
  Grupowe techniki motywowania
  Materialne i pozamaterialne narzędzia motywowania
  Zasady prawidłowego stosowania nagród i kar

  Moduł III
  PODNOSZENIE KWALIFIKACJI HANDLOWCÓW - COACHING I SZKOLENIE
  Różnice między coachingiem a zarządzaniem
  Cele pracy coachingowej (różnice pomiędzy pracą z podwładnymi w roli coacha a pracą kontrolną)

  Planowanie działań coachingowych
  • cele sesji coachingowy
  • czas trwania coachingu
  • mierniki monitorowania rozwoju
  Rola szefa (coacha) w zespole. Podstawowe zadania szefa przy coachingu:
  • zdefiniowanie mocnych i słabych stron pracownika - analiza kompetencji
  • zdefiniowanie obszarów rozwojowych pracownika
  • zaplanowanie metod i środków rozwoju pracownika
  Planowanie pracy z podwładnym :
  • potrzebne informacje - wyznaczony cel, sposoby jego realizacji, efekty działań (wyniki) w ostatnim okresie
  • zdefiniowanie elementów do obserwacji i poprawy w czasie pracy z podwładnym
  Podstawowe reguły i zasady uczenia się dorosłych
  • motywacji wewnętrzna - jej rola w procesie uczenia się
  • szkolenie i uczenie dorosłych - zasady
  Umiejętności rozwijane w procesie coachingu
  Efektywne prowadzenie rozmów podczas sesji coachingowych
  • sposoby przekazywania uwag pozytywnych - i ich funkcja motywacyjna
  • sposoby wskazywania obszarów wymagających poprawy
  • prowadzenia rozmowy korygującej w przypadku poważnych zastrzeżeń
  • sposoby udzielania efektywnej nagany
  Moduł IV
  BUDOWANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM
  Rola zespołów handlowych w realizacji strategii sprzedaży firmy
  Elementy zarządzania przez cele
  • zasady formułowania celów - SMART, CLEAR
  • przekazywanie celów i zadań jako narzędzie motywowania zespołu handlowego
  Funkcjonowanie zespołów w firmie
  • zasady sprawnego funkcjonowania zespołów
  • działania podnoszące skuteczność zespołów
  Budowanie zespołu
  • rola i zadania lidera zespołu
  • etapy tworzenia zespołu
  • typy zachowań w zespole
  • identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu
  • zespołowe podejmowanie decyzji
  Kierowanie zespołem
  • formalne i nieformalne źródła autorytetu
  • koncepcje stylów przewodzenia
  Diagnozowanie własnych predyspozycji przywódczych
  • skuteczność działań przywódczych

Inne informacje związane z Zarządzanie Firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |