Profesjonalna Ścieżka Trenera - Szkolenie dla Firm

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Eurokadry

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Profesjonalna Ścieżka Trenera - Szkolenie dla Firm - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Moduł I: Komunikacja – podstawowe narzędzie trenera.
  • Aktywne słuchanie
  • Parafrazowanie
  • Udzielanie informacji zwrotnej
  • Zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi
  • Pozytywne przeformułowanie
  • Komunikaty wspierające czyli język ciała
  • Język perswazji jako element oddziaływania na słuchaczy
  • Głos jako element budujący atmosferę na szkoleniu
  Moduł 2: Profesjonalne wystąpienia publiczne.
  • Jak efektywnie kreować swój wizerunek podczas wystąpień.
  • Techniki radzenia sobie z stresem oraz sposoby przełamywania barier.
  • Trema jako narzędzie wspierające a nie destrukcyjne.
  • Eustres i dystres w czasie szkoleń.
  Moduł III: Projektowanie i prowadzenie treningu.
  • Zdobycie wiedzy o naturze i składnikach procesu grupowego.
  • Pogłębienie rozumienia szkolenia jako interakcji treści merytorycznych i procesu grupowego.
  • Nabycie umiejętności adekwatnego stosowania różnorodnych form pracy z grupą.
  • Kształtowanie postaw troski o uczestników w kontekście realizacji celów szkolenia.
  • Elementarz trenerski – trening, uczenie, nauczanie.
  • Dobry początek – wprowadzenie, autoprezentacja, lodołamacze.
  • Informacja zwrotna podczas szkolenia i po szkoleniu.
  • Efektywne narzędzia w procesie pracy z grupą – wykład, dyskusja, casy, ćwiczenia.
  • Proces grupowy w trakcie szkolenia – fazy rozwoju grupy.
  • Techniki radzenia sobie z oporem w grupie.
  • Przygotowanie zajęć grupowych – pretesty jako informacja o poziomie uczestników.
  • Facylitacja, coaching, mentoring – motywacyjna rola trenera.
  • Uczenie się dorosłych – teoria Davida A. Kolba
  • Projektowanie wydarzeń treningowych
  • Transfer uczenia się – plan działania, indywidualne projekty, projekty grupowe.

  Moduł IV: Dynamika procesów grupowych oraz trudne sytuacje szkoleniowe.
  • Rozumienie procesu grupowego.
  • Cele grupowe – organizacyjne i personalne.
  • Przynależność i normy w procesie grupowym.
  • Struktura, status oraz role w procesie grupowym.
  • Homeostatyczny model procesu grupowego.
  • Interwencje trenera w odniesieniu do procesu grupowego.
  • Poziom energii i atmosfera w grupie.
  • Napięcia w grupie.
  • Opór w grupie.
  • Ćwiczenia energetyzujące i „przełamywanie pierwszych lodów” w pracy z grupą szkoleniową.
  • Trudne sytuacje szkoleniowe.
  • Negatywne odczucia uczestników szkolenia.
  • Przykłady trudnych sytuacji szkoleniowych.
  • Warunki zewnętrzne mające wpływ na szkolenie.
  Moduł V: Metody ewaluacji i oceny przeprowadzonych zajęć grupowych.
  • Przyswojenie pojęć używanych w procesie ewaluacji.
  • Przeanalizowanie modeli i poziomów oceniania treningów i szkoleń.
  • Poznanie technik ewaluacji treningów stosowanych na jej każdym poziomie.
  • Doskonalenie umiejętności konstruowania i stosowania arkuszy ewaluacyjnych.
  • Analiza sytuacji wymagających wprowadzenia zmian w przebiegu treningu.
  • Zidentyfikowanie własnych obszarów do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie stosowania narzędzi do ewaluacji szkoleń i projektów.

Inne informacje związane z Coaching

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |