Coaching w Zarządzaniu - Szkolenie Dla Kobiet Liderów

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem B&O Navigator

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Coaching w Zarządzaniu - Szkolenie Dla Kobiet Liderów - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Biorąc udział w szkoleniu Coaching w Zarządzaniu pogłębisz i poszerzysz swoją wiedzę na temat:
  * zastosowania coachingu w zarządzaniu,
  * roli liderki, cech liderki oraz możliwego wpływu liderki poprzez coaching na rozwój pracowników i organizacji,
  * modelu sesji coachingowej.
  W trakcie szkolenia nabędziesz, przećwiczysz i rozwiniesz swoje umiejętności:
  * budowania wizji i wizerunku kobiety jako lidera i coacha,
  * planowania codziennych działań wspierających wizerunek kobiety jako lidera i coacha,
  * prowadzenia sesji coachingowych z pracownikami,
  * adekwatnego stosowania technik coachingowych,
  * rozpoczynania i kończenia sesji coachingowej.
  Szkolenie służy również zmianie postaw, to szkolenie pobudzi w Tobie:
  * motywację do stosowania coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój pracowników i organizacji,
  * postawę otwartości wobec stosowanych technik coachingowych.
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia Coaching w zarządzaniu - szkolenie dla kobiet liderów został przygotowany wyłącznie i specjalnie dla kobiet menadżerek, Pań prowadzących firmy.
  Coaching jest idealnym narzędziem do pracy z podwładnymi, zwłaszcza jeżeli metody i techniki coachingu stosują kobiety. Umiejętnie stosując coaching kobieta szef wydobędzie ze swoich pracowników wszystkie silne strony, które decydują o ich potencjale i możliwościach rozwoju.

  Kobieta coach poszerzy silne strony i potencjał podwładnych o nowe dla nich aspekty doprowadzając tym samym do zamierzonej poprawy funkcjonowania pracowników.

  Dla obu stron coachingu jego rezultatem jest większa satysfakcja w różnych dziedzinach swojego życia (prywatnego i zawodowego), realizacja celów, optymalizacja działań, podejmowanie bardziej świadomych decyzji, pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności.

  Naszym celem szkolenia "Coaching w zarządzaniu. Szkolenie dla kobiet" jest wzmocnienie poczucia pewności siebie uczestniczek szkolenia oraz wiary w skuteczność coachingu w zarządzaniu kompetencjami pracowników i w rozwoju organizacji.

  Szkolenie " Coaching w zarządzaniu - szkolenie dla kobiet liderów" jest elementem ogólnoplskiego projektu "Szkolenia dla Kobiet ".

  1. KOBIETA LIDER W BIZNESIE W ROLI COACHA
  • Cechy kobiety lidera i coacha - tworzenie wizji siebie
  • Kim jestem jako lider i coach? - role kobiety lidera i coacha
  • Adekwatne działania i zarządzanie czasem w budowaniu tożsamości lidera i coacha
  • Rola skutecznego planowania w budowaniu swojej tożsamości jako lidera i coacha w organizacji
  • Wartości i przekonania lidera jako coacha - modelowanie przyszłości firmy
  2. STUDIA PRZYPADKÓW W PRAKTYCE - TECHNIKI STOSOWANE W COACHINGU
  • Motywowanie poprzez coaching - technika: "Gdyby ... to"
  • Efektywna komunikacja - technika: "Analiza pola sił"
  • Rozwój umiejętności zarządzania czasem w pracy - model: "GROW w coachingu"
  • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych - technika: "Mucha na ścianie"
  • Formułowanie celów krótkoterminowych - technika mapy myśli
  3. DOSKONALENIE KOMPETENCJI POPRZEZ ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI - COACHING W PRAKTYCE
  • Technika "Lista umiejętności" w doskonaleniu kompetencji
  • Technika "Najlepszy na świecie" w umacnianiu i doskonaleniu kompetencji.
  • Technika "Drabina" w rozpoczynaniu sesji coachingowej na temat doskonalenia kompetencji
  • Technika "Wyłączonych zbiorów" w coachingu nastawionym na rozwój potencjału pracownika
  4. ZASTOSOWANIE TECHNIK COACHINGOWYCH W MODELU SESJI COACHINGOWEJ
  • Model sesji coachingowej
  • Pytania w coachingu: rodzaje pytań, metafory w coachingu, zastosowanie krótkich historii
  • Przeprowadzenie krótkich sesji coachingowych przez uczestniczki szkolenia

Inne informacje związane z coaching

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |