Profesjonalna Asystentka - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prospero Business Training

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Profesjonalna Asystentka - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Cele
  * Doskonalenie umiejętności komunikowania się z różnymi typami klientów
  * Poznanie technik i narzędzi ułatwiających pracę na stanowisku sekretarki - asystentki
  * Optymalne wykorzystanie kanałów informacyjnych jakimi są telefon, fax, komputer
  * Doskonalenie umiejętności w zakresie optymalnego wykorzystania czasu pracy
  * Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
  * Doskonalenie image personelu pierwszego kontaktu
  * Doskonalenie umiejętności poruszania się w etykiecie biznesowej
  * Unikanie gaf w pracy i w towarzystwie
 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania: 2 dni (14 godz.)

  Korzyści:
  • Umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku siebie i firmy
  • Skuteczne działanie w sytuacjach trudnych i stresujących
  • Świadomość prezentowanego stylu bycia i jego wpływ na wizerunek firmy w oczach klienta
  • Planowanie, organizowanie i efektywnej wykorzystywanie czasu pracy
  • Doskonalenie umiejętności profesjonalnej obsługi komputera w pracy biurowej
  • Właściwy dobór metod, technik i form komunikowania się (usprawnianie procesu komunikacji)
  Program:
  1. Etykieta biznesu
   • Dobre obyczaje
   • Powitania, przedstawianie, tytułowanie
   • Precedencja w biznesie
   • Organizacja przyjęć
   • Sztuka dyplomacji na co dzień
  2. Asystentka jako uosobienie misji firmy
   • Papieros, guma do żucia itp.
   • Reguły prowadzenia rozmowy
   • Niepożądane nawyki w rozmowie
   • Mowa oficjalna, a mowa potoczna
   • Poprawność języka i jej doskonalenie (gramatyka, stylistyka, akcent)
   • Umiejętność słuchania - kontakt wzrokowy i słuchowy
   • Co mówimy słowami, a co gestem, mimiką, strojem ?
  3. Savoir-Vivr'e
   • Złote reguły dobrych manier w biznesie
   • Savoir-vivr'e w gabinecie dyrektora
   • Rola wyglądu w kreowaniu pozytywnego wizerunku
   • Strój kobiety biznesu - zasady doboru garderoby w zależności od okoliczności
   • Kolorystyka - pojęcia ogólne
   • Zasady makijażu klasycznego (makijaż naturalny)
  4. Reguły obyczajowe związane z:
   • Powitaniem
   • Przedstawianiem
   • Tytułowaniem
   • Pierwszeństwem
   • Samochodem
  5. Zarządzanie czasem
   • Metody i techniki planowania czasu
   • Hierarchizacja zadań
   • Złodzieje czasu
  6. Kontakty interpersonalne Szef - Asystentka
   • Umiejętne przekazywanie poleceń szefa innym pracownikom - lojalność wobec przełożonego
   • Współpraca z szefem - prowadzenie terminarza szefa - ustalanie spotkań
   • Asystentka jako potencjalne źródło nieformalnej informacji - jak uniknąć niepotrzebnych konfliktów
   • Etyka zawodowa Asystentki
  7. Sprawna komunikacja z Klientem, Współpracownikami i Szefem
   • Rozwijanie precyzji w komunikacji
   • Techniki poprawiające porozumiewanie się
   • Bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania
  8. Obsługa interesantów w kontakcie bezpośrednim
   • Przyjmowanie gości i interesantów w sekretariacie i gabinecie szefa
   • Przywitanie i przyjęcie gościa
   • Kreowanie odpowiedniego wrażenia i klimatu rozmowy
  9. Radzenie sobie ze stresem
   • Jakie są najczęstsze źródła stresu zawodowego ?
   • Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach ?
   • Jak sprawić, żeby stres nas mobilizował ?
   • Redukowanie stresu poprzez aktywny relaks
  10. Prowadzenie korespondencji biurowej
   • Analiza korespondencji (m.in. termin odpowiedzi)
   • Klasyfikacja dokumentów - korespondencja poufna
   • Zasady sporządzania pism

Inne informacje związane z administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |