Prawo Zamówień Publicznych - Szkolenie - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie - Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu - I6862

Home>Kursy i Szkolenia>Prawo Administracyjne>Olsztyn>Prawo Zamówień Publicznych - Szkolenie - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie
 
Prawo Zamówień Publicznych - Szkolenie
Typ: W ciągu tygodnia
Miejsce:
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu

Prawo Zamówień Publicznych - Szkolenie - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Podziel się z innymi:
Prawo Zamówień Publicznych - Szkolenie - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie Szczegóły
Szczegółowe informacje:
Termin i miejsce realizacji: do uzgodnienia z zamawiającym
Ilość godzin: 6
Czas realizacji: 1 dzień
Typ szkolenia: otwarte

Cel szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą mniejszym nakładem sił osiągnąć lepsze wyniki w pracy poprzez podniesienie poziomu znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych.

Jakie odniesiesz korzyści
 • Zapoznasz się z zasadami stosowania prawa o zamówieniach publicznych w różnych sytuacjach
 • Dowiesz się, kiedy stosować tryby przetargowe i bezprzetargowe
 • Będziesz sprawnie opracowywał dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikacji warunków zamówienia
 • Podczas szkolenia wykładowca będzie odpowiadać na pytania związane z praktycznym stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych.
Program szkolenia
 1. Stan prawny: przepisy prawa zamówień publicznych w świetle poszczególnych nowelizacji. Geneza-co to jest zamówienie publiczne?
 2. Omówienie podstawowej zasady udzielania zamówień publicznych.
 3. Cele ustawy prawo zamówień publicznych: efektywne wydatkowanie środków publicznych, ochrona uczciwej konkurencji, przejrzystość i jawność wydatkowania środków publicznych.
 4. Tryby przetargowe i bezprzetargowe (procedury), sytuacje, kiedy ustawę stosujemy a kiedy nie stosujemy, (Art. 3 i 4 ustawy).
 5. Ogólne omówienie wszystkich trybów przetargowych z jednoczesnym omówieniem przesłanek wyboru każdego z trybów – tryby uproszczone- art. 5-usługi w zakresie szkolenia-tryb z wolnej ręki-terminy w zamówieniach-możliwości skracania terminów.
 6. Zamówienia w przedziałach EURO: do 14000 od 14000 i powyżej nowych progów; 137000 i 211000 (obliczanie wartości zamówienia).
 7. Jak sporządzać oferty i całą dokumentację związaną z przebiegiem udzielenia zamówienia?
 8. Omówienie postępowań przetargowych na podstawie wzorcowej dokumentacji (od ogłoszenia po protokół i podpisanie umowy):
  • sporządzanie planu zamówień, wykazu zamówień, kompletowanie tematycznych teczek,
  • dokumentacja w trakcie postępowania (wzory oświadczeń, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-zależnie od rodzaju zamówienia-usługa, dostawa czy robota budowlana, określenie Przedmiotu zamówienia, informacja dla uczestników postępowania, wzory formularzy oferty itd.),
  • rozporządzenia wykonawcze: dotyczące ogłoszeń, protokołów oraz dokumentacja pomocnicza wyboru oferty,
  • protest i odwołanie- wzory dokumentów-postępowanie.
 9. Prawidłowe stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i budżetu państwa.
  • Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
  • Instytucja pośrednicząca w Certyfikacji
 10. Jak uniknąć błędów w zamówieniach (omówienie najczęściej popełnianych błędów na podstawie doświadczeń prowadzącego).
 11. Kontrole zamówień publicznych,
  • na co zwrócić uwagę przy kontrolach, jak przygotować się do kontroli
  • listy kontrolne.
 12. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy- omówienie.
 13. Przepisy związana z ustawą Prawo zamówień publicznych-wykaz.
 14. Test ze znajomości przepisów.
 15. Podsumowanie, konsultacje, dyskusja.
Inne informacje związane z Kursy i Szkolenia i Prawo Administracyjne: