Prawo Zamówień Publicznych - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Prawo Zamówień Publicznych - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Termin i miejsce realizacji: do uzgodnienia z zamawiającym
  Ilość godzin: 6
  Czas realizacji: 1 dzień
  Typ szkolenia: otwarte

  Cel szkolenia
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą mniejszym nakładem sił osiągnąć lepsze wyniki w pracy poprzez podniesienie poziomu znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych.

  Jakie odniesiesz korzyści
  • Zapoznasz się z zasadami stosowania prawa o zamówieniach publicznych w różnych sytuacjach
  • Dowiesz się, kiedy stosować tryby przetargowe i bezprzetargowe
  • Będziesz sprawnie opracowywał dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikacji warunków zamówienia
  • Podczas szkolenia wykładowca będzie odpowiadać na pytania związane z praktycznym stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych.
  Program szkolenia
  1. Stan prawny: przepisy prawa zamówień publicznych w świetle poszczególnych nowelizacji. Geneza-co to jest zamówienie publiczne?
  2. Omówienie podstawowej zasady udzielania zamówień publicznych.
  3. Cele ustawy prawo zamówień publicznych: efektywne wydatkowanie środków publicznych, ochrona uczciwej konkurencji, przejrzystość i jawność wydatkowania środków publicznych.
  4. Tryby przetargowe i bezprzetargowe (procedury), sytuacje, kiedy ustawę stosujemy a kiedy nie stosujemy, (Art. 3 i 4 ustawy).
  5. Ogólne omówienie wszystkich trybów przetargowych z jednoczesnym omówieniem przesłanek wyboru każdego z trybów – tryby uproszczone- art. 5-usługi w zakresie szkolenia-tryb z wolnej ręki-terminy w zamówieniach-możliwości skracania terminów.
  6. Zamówienia w przedziałach EURO: do 14000 od 14000 i powyżej nowych progów; 137000 i 211000 (obliczanie wartości zamówienia).
  7. Jak sporządzać oferty i całą dokumentację związaną z przebiegiem udzielenia zamówienia?
  8. Omówienie postępowań przetargowych na podstawie wzorcowej dokumentacji (od ogłoszenia po protokół i podpisanie umowy):
   • sporządzanie planu zamówień, wykazu zamówień, kompletowanie tematycznych teczek,
   • dokumentacja w trakcie postępowania (wzory oświadczeń, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-zależnie od rodzaju zamówienia-usługa, dostawa czy robota budowlana, określenie Przedmiotu zamówienia, informacja dla uczestników postępowania, wzory formularzy oferty itd.),
   • rozporządzenia wykonawcze: dotyczące ogłoszeń, protokołów oraz dokumentacja pomocnicza wyboru oferty,
   • protest i odwołanie- wzory dokumentów-postępowanie.
  9. Prawidłowe stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i budżetu państwa.
   • Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
   • Instytucja pośrednicząca w Certyfikacji
  10. Jak uniknąć błędów w zamówieniach (omówienie najczęściej popełnianych błędów na podstawie doświadczeń prowadzącego).
  11. Kontrole zamówień publicznych,
    na co zwrócić uwagę przy kontrolach, jak przygotować się do kontroli
   • listy kontrolne.
  12. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy- omówienie.
  13. Przepisy związana z ustawą Prawo zamówień publicznych-wykaz.
  14. Test ze znajomości przepisów.
  15. Podsumowanie, konsultacje, dyskusja.

Inne informacje związane z prawo administracyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |