Pomoc Publiczna w Projektach Inwestycyjnych Finansowanych ze Środków UE - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pomoc Publiczna w Projektach Inwestycyjnych Finansowanych ze Środków UE - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników podmiotów udzielających pomocy publicznej a także beneficjentów pomocy publicznej.
  Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych zasad udzielania oraz dokumentowania pomocy publicznej. Na szkoleniu przedstawione zostaną podstawowe reguły i szczegółowe zasady określone w przepisach Wspólnotowych jak i krajowych. Duży nacisk położony będzie na praktyczne aspekty udzielania oraz nadzoru nad udzielaniem pomocy publicznej. Uczestnicy poznają problematykę pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych (regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na ochronę środowiska, pomocy na badania i rozwój) oraz pomocy udzielanej w ramach zasady de minimis.

  Uczestnicy szkolenia:
   • zdobędą praktyczną umiejętność analizowania przypadków występowania pomocy publicznej,
   • poznają zakres stosowania uregulowań w tym zakresie, pułapy pomocy, zasady kumulacji oraz metody wyliczania dopuszczalnej wielkości pomocy,
   • poznają obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej.
  Metody prowadzenia zajęć:
  Szkolenie ma charakter interaktywny i zawiera elementy warsztatowe. Poszczególne zagadnienia omawiane będą przy użyciu praktycznych przykładów oraz ćwiczeń wykonywanych wspólnie z grupą oraz samodzielnie przez grupę. Pozwoli to na bieżąco wyjaśniać wątpliwości oraz odpowiadać na pytania uczestników.

  Program:
  I dzień

  1. Wprowadzenie/przegląd aktów prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej.

  2. Zasady identyfikacji pomocy publicznej:

   • przesłanki występowania pomocy publicznej (art. 107 ust 1 TWE),
   • test pomocy publicznej,
   • beneficjent pomocy publicznej,
   • zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem (art. 107 ust 2 i 3, art. 93 TWE).

  3. Identyfikacja pomocy publicznej na przykładach projektów związanych z:

   • infrastrukturą transportową (drogi, koleje, porty lotnicze, porty rzeczne, transport publiczny),
   • gospodarką odpadami,
   • infrastrukturą energetyczną,
   • infrastrukturą edukacyjną,
   • ochroną zdrowia,
   • kulturą,
   • instytucjami otoczenia biznesu,
   • infrastrukturą turystyczną i uzdrowiskową,
   • społeczeństwem informacyjnym,
   • rozwojem infrastruktury edukacyjnej i zdrowotnej,
   • rewitalizacją miast,
   • adaptacją terenów poprzemysłowych, itp.

  4. Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną:

   • formy pomocy publicznej,
   • dzień udzielenia pomocy publicznej,
   • przeznaczenie pomocy publicznej,
   • program pomocowy a pomoc indywidualna,
   • obowiązek notyfikacji pomocy publicznej oraz wyjątki od tej zasady,
   • poziomy występowania pomocy publicznej,
   • definiowanie przedsiębiorstw (MŚP).
  II dzień
  1. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych:

   • regionalna pomoc inwestycyjna,
   • pomoc na ochronę środowiska,
   • pomoc na badania, rozwój i innowacje.

  2. Pomoc w ramach zasady de minimis:

   • zakres stosowania,
   • definicje,
   • intensywność pomocy,
   • koszty kwalifikowane,
   • kumulacja pomocy,
   • definiowanie początku i końca inwestycji,
   • określenie wysokości wkładu własnego,
   • wysokości dofinansowania,
   • definiowanie okresu trwałości projektu,
   • zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis.

  3. Obowiązki podmiotów udzielających pomocy publicznej / beneficjentów pomocy publiczne.

  4. Sprawozdawczość podmiotów udzielających pomocy publicznej:

   • obowiązki sprawozdawcze,
   • terminy składania sprawozdań,
   • definicje pojęć używanych w sprawozdaniu,
   • wypełnianie formularza sprawozdawczego – ćwiczenie.

  5. Panel dyskusyjny.

Inne informacje związane z Kierowanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |