Polityka Gospodarcza i Społeczna - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Polityka Gospodarcza i Społeczna - Kurs - Online

 • Cele
  Przedstawienie zarysu dyskusji głównych szkół ekonomicznych w dziedzinie polityki ekonomicznej prowadzonej przez państwo. Uczestnicy kursu poznają również podstawowe elementy polityki gospodarczej w sferze podatków, a także zagadnienia polityki społecznej. Wykład uzupełniony jest przeglądem używanych współcześnie rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transformacji postkomunistycznej. Kurs umożliwi zrozumienie teoretycznych podstaw współcześnie stosowanych systemów gospodarczych oraz pozwoli formułować własne oceny na temat propozycji ich zmian. Uczestnicy będą mieli szansę wyrobić własne poglądy na temat prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki gospodarczej i społecznej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Politykę gospodarczą możemy zdefiniować jako działalność (lub brak takiej działalności) ze strony państwa, która ma na celu rozwiązywanie problemów makro- i mikroekonomicznych, dręczących lub mogących zagrozić gospodarce narodowej, wiążących się z problemami etycznymi, społecznymi, realizacją umów międzynarodowych.
  Celem polityki gospodarczej państwa jest stworzenie warunków optymalnych do wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). Politykę społeczną możemy zdefiniować jako działalność państwa mającą na celu zapewnienie dobrobytu obywatelom, według kategorii uznawanych w danym społeczeństwie za sprawiedliwe. Nie przyświeca jej cel w postaci wzrostu PKB, lecz sprawiedliwe rozłożenie materialnych korzyści z tegoż wzrostu między poszczególne warstwy społeczne.
  Celem polityki społecznej jest dbałość o sprawiedliwe rozłożenie materialnych profitów, jakie przynosi wzrost gospodarczy, a także dbałość o te grupy społeczne, które są najuboższe lub nie mogą poradzić sobie w samodzielnym utrzymaniu się.

  Zawartość kursu:
  1. Współczesne dyskusje o racjonalnej polityce gospodarczej i społecznej
  2. Instrumenty polityki gospodarczej
  3. Prawne instrumenty polityki społecznej

  Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |