Politologia - Specjalizacja Polityka Regionalna - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Politologia - Specjalizacja Polityka Regionalna - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Piła - Wielkopolskie

  • Szczegółowe informacje
    Absolwent specjalności polityka regionalna, oprócz ogólnego wykształcenia humanistycznego z zakresu politologii, zyska usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu regionalistyki, przede wszystkim w jej wymiarze politycznym dotyczącym strategii rozwoju politycznego i gospodarczego regionu, współpracy międzyregionalnej, europejskiej polityki regionalnej, programowania rozwoju regionalnego, polityki regionalnej i strategii rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym. Szczególny nacisk będzie położony na zapoznanie z uwarunkowaniami rozwoju Wielkopolski i ziemi pilskiej, jako obszaru atrakcyjnego pod względem turystycznym oraz ważnego ośrodka gospodarczego, geopolitycznie usytuowanego w obszarze północnej Wielkopolski, na styku z Pomorzem. W procesie kształcenia student nabędzie umiejętności w zakresie analizowania zjawisk i procesów politycznych zachodzących w życiu publicznym, gromadzenia i selekcji informacji, podejmowania decyzji, kształtowania zdolności do pracy naukowej. Absolwent specjalności uzyska również kwalifikacje, które dadzą mu możliwość aktywnego udziału w życiu publicznym oraz zdolność efektywnego poruszania się na rynku pracy. Może znaleźć zatrudnienie w administracji samorządowej, w regionalnych i lokalnych organizacjach politycznych, społecznych i gospodarczych, w organizacjach pozarządowych oraz agencjach rozwoju regionalnego. Nabyte w trakcie studiów kompetencje dziennikarza regionalnego, dadzą mu możliwość pracy także w mediach lokalnych.

    ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
    Studia zawodowe na specjalności trwają 6 semestrów. Obejmują one zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) oraz 4-tygodniową praktykę zawodową. Na program studiów składają się przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe specjalnościowe i specjalizacyjne. Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin, zaliczenie z oceną lub zaliczenie. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, do którego dopuszczenie uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki i pracy dyplomowej. Przewidziane są praktyki zawodowe, w trakcie których student będzie mógł poznać sposób funkcjonowania instytucji publicznych, mediów oraz organizacji politycznych, gospodarczych i pozarządowych na poziomie lokalnym i regionalnym. W trakcie praktyk studenci zapoznają się również ze strategią rozwoju regionu oraz społeczności lokalnych.

    Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, realizowane są w 60% wymiaru godzin. Zajęcia odbywają się podczas trzydniowych zjazdów, z reguły dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota, niedziela). Praktyka zawodowa na studiach niestacjonarnych trwa również 4 tygodnie. Studenci studiów niestacjonarnych praktykę zawodową realizują we własnym zakresie.

Inne informacje związane z politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |