Home > Podyplomowe > Administracja Publiczna - ogólne > Zaoczne > Warszawa > Podyplomowe Studia Zarządzania Gospodarką Społeczną - Warszawa - Mazowieckie

Podyplomowe Studia Zarządzania Gospodarką Społeczną - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studia Zarządzania Gospodarką Społeczną - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem Studiów jest przygotowanie lokalnych menedżerów społecznych – kreatorów procesów rozwojowych w społecznościach inspirujących odradzanie się kapitału społecznego lokalnych wspólnot na rzecz tworzenia nowych usług i nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Absolwenci wyższych studiów magisterskich i licencjackich. Liderzy rozwoju lokalnego, działający na rzecz tworzenia partnerstw i paktów lokalnych: m.in. pracownicy organizacji obywatelskich, twórcy przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, agencji rozwoju.
 • Tutuł uzyskany
  Studia kończą się uzyskaniem Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie: Zarządzanie Gospodarką Społeczną.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe Zarządzania Gospodarką Społeczną zostały utworzone w ramach części edukacyjnej projektu IW EQUAL Partnerstwa na rzecz Rozwoju Tu jest praca, studia prowadzone są przez Administratora projektu- Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Na program studiów składają się trzy główne bloki tematyczne:
  1. Instytucje gospodarki społecznej w rozwoju lokalnym
  2. Podstawy prawno-finansowe przedsiębiorczości społecznej
  3. Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym.


  Studia są studiami rocznymi, dwusemestralnymi (przewidywane zakończenie luty/marzec 2008 r.).

  Program Studiów przewiduje 230 godzin zajęć: wykładów, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i wizyt studyjnych prowadzonych przez wybitnych specjalistów akademickich i praktyków z kraju i z zagranicy (m.in. prof. E. Leś, dr T. Żukowski, prof. M. Szylko- Skoczny, prof. B. Rysz- Kowalczyk, prof. P. Swianiewicz, prof. M. Kulesza, dr M.Moleda- Zdziech, dr K. Birkholzer, P. Wolkowinski, K. Więckiewicz, C. Miżejewski, P. Radwan- Röhrenschef, M. Chludziński, A. Gluziński).

  Poszczególne przedmioty kończą się egzaminem i zaliczeniami na ocenę. Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Zarządzania Gospodarką Społeczną jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest obowiązkowe.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |