Home > Podyplomowe > Podatki Inne > Zaoczne > Konin > Podatki i Skarbowość - Studia Podyplomowe - Konin - Wielkopolskie

Podatki i Skarbowość - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podatki i Skarbowość - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Konin - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy oraz nabycie przez nich umiejętności pozwalających na prawidłowe prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz właściwe rozliczanie z fiskusem, a także poznanie praw i obowiązków podatnika w kontakcie z administracją skarbową. 

  Adresaci
  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcą zdobyć, poszerzyć lub zaktualizować wiedzę z zakresu podatków, a w szczególności dla osób zatrudnionych w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych oraz urzędów administracji państwowej i samorządowej.

  Wykładowcy
  Kadrę dydaktyczną stanowią przede wszystkim praktycy z instytucji finansowych, a w szczególności z urzędów i izb skarbowych oraz urzędów celnych, a także biegli rewidenci, doradcy podatkowi i wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami podatków i systemu podatkowego.

  Plan studiów
  • Ordynacja podatkowa. Teoria podatku i system podatkowy
  • Administracja podatkowa. Organy podatkowe. Kontrola skarbowa
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych. Uproszczone formy opodatkowania dochodów
  • Podatek dochodowy od osób prawnych. Przepisy o doradztwie podatkowym
  • Podatek od towarów i usług, podatek od gier, podatek akcyzowy
  • Podatki majątkowe
  • Podatki i opłaty lokalne
  • Podatki w Unii Europejskiej
  • Prawo dewizowe. Cła i polityka celna
  • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego. Prawo karno-skarbowe
  • Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym. Postępowanie sądowo-administracyjne w orzecznictwie podatkowym
  • Egzekucja administracyjna
  • Zasady rachunkowości i rachunkowość podatkowa
  • Społeczne i gospodarcze zadania polityki fiskalnej państwa
  • Deficyt budżetowy i dług publiczny jako instrumenty polityki fiskalnej
  • Wartość poznawcza sprawozdania finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Statystyczna analiza informacji podatkowych
  Czas trwania
  • dwa semestry
  • 164 godziny
  • 12 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
  Warunki ukończenia
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów. Nie przewiduje się egzaminu końcowego, ani obrony pracy podyplomowej. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
  • Ordynacja podatkowa. Teoria podatku i system podatkowy
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych. Uproszczone formy opodatkowania dochodów
  • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego. Prawo karno-skarbowe
  • Zasady rachunkowości i rachunkowość podatkowa

  Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |