Plan Marketingowy w Twojej Firmie - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem COSM Centrum Organizacji Szkoleń Menedżerskich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Plan Marketingowy w Twojej Firmie - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenie jest rozwinięcie przez uczestników umiejętności planowania działań marketingowych firmy w oparciu o jasno skonstruowany plan co znacząco zwiększa szanse na skuteczną walkę konkurencyjną. Szkolenie ma za zadanie przybliżyć uczestnikom koncepcje analiz i planowania marketingowego, oraz wypracowanie pragmatycznych decyzji w zakresie zarządzania marketingowego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Szkolenie rekomendowane jest dla pracowników działów marketingu oraz dla osób decydujących o zakresie stosowania działań marketingowych w przedsiębiorstwie. Ponadto uczestnikami mogą być osoby z działu sprzedaży realizujące dodatkowo funkcje polegające na zbieraniu danych marketingowych.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników
  Podczas szkolenia poznacie Państwo podstawowe typy analiz strategicznych w przedsiębiorstwie, zasady właściwej komunikacji marketingowej, czym jest marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz znaczenie i miejsca Planu Marketingowego w strukturze generalnego planu przedsiębiorstwa. Zdobyte podczas szkolenia umiejętności pozwolą Państwu na przeprowadzenie segmentacji rynku, właściwe pozycjonowanie oferty handlowej oraz na programowanie marketingu mix. Po szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli jak w marketingowy sposób podejmować decyzje w przedsiębiorstwie, jak w prosty sposób gromadzić dane marketingowe, jak planować strategię przedsiębiorstwa a przede wszystkim jak sporządzać profesjonalny Plan Marketingowy.

  Program szkolenia
  • Kiedy powstaje plan marketingowy i jakie są cele jego tworzenia
   • Czym jest plan marketingowy na drodze rozwoju firmy?
   • Dlaczego przedsiębiorstwo potrzebuje planowania marketingowego
   • Plan marketingowy elementem strategii rozwoju Twojej firmy
   • Ćwiczenie 1 - Gra strategiczna "Północ - Południe" - jak na strategiczne decyzje o wprowadzaniu nowych produktów wpływa otoczenie i zachowania konkurencji oraz umiejętność przeprowadzania analizy bieżącej sytuacji rynkowej
  • Metody przeprowadzania badań w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu
   • Metody pozyskiwania informacji wewnętrznych i z otoczenia rynkowego
   • Planowanie badań marketingowych
  • Strategiczne analizy w przedsiębiorstwie
   • Analiza SWOT / mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia
   • Analiza BCG / portfolio produktowe
   • Analiza Ansoffa / rozwój rynku czy rozwój produktu
   • Analiza cyklu życia produktu
   • Ćwiczenie 2 - Przeprowadzenie analizy SWOT w odniesieniu do własnego przedsiębiorstwa
   • Ćwiczenie 3 - Przeprowadzenie analizy BCG w odniesieniu do własnej oferty handlowej
  • Segmentacja rynku
   • Komu tak naprawdę sprzedajemy?
   • Segmentacja a ocena rentowności
   • Gdzie zamierzamy szukać nowych klientów
   • Ćwiczenie 4 - Przeprowadzenie analizy Ansoffa / analiza opcji w zakresie wyboru strategii rozwoju produktu, rynku
  • Pozycjonowanie oferty handlowej
   • Badania preferencji odbiorców
   • Co chcemy sprzedawać
   • Komu zamierzamy sprzedawać?
  • Programowanie marketingu mix
   • Analiza cyklu życia produktu firmy
   • Rozwój produktu
   • Wprowadzanie nowych produktów
   • Zarządzanie ofertą produktów
   • Branding
   • Struktura kanałów dystrybucji
   • Wybór odpowiednich kanałów dystrybucji
   • Organizacja kanałów dystrybucyjnych
   • Koszty dystrybucji
   • Metody ustalania ceny
   • Cena a popyt
   • Cele przy ustalaniu cen
   • Wybrane strategie cenowe
   • Promotion mix
   • Reklama
   • Sprzedaż osobista
   • Promocja sprzedaży
   • Public relations i publicity
   • Ćwiczenie 5 - Samodzielne Projektowanie Marketingu Mix w odniesieniu do własnego przedsiębiorstwa
  • Jak tworzyć cele marketingowe w firmie?
   • Jak ustalać cele?
   • Struktura celów mierzalnych
   • Ćwiczenie 6 - Tworzenie Celów Marketingowych dla własnego przedsiębiorstwa
  • Tworzenie strategii marketingowej przedsiębiorstwa
   • Typy strategii marketingowych
   • Tworzenie strategii marketingowej w odniesieniu do strategicznych planów firmy
  • Plan marketingowy w Twojej firmie
   • Struktura planu
   • Odpowiedzialności a podział zadań przy konstrukcji planu
   • Budżetowanie i kontrola
   • Ćwiczenie 7 - Założenia do Planu Marketingowego w Twojej firmie. Praca indywidualna
  • Organizacja działu marketingu w firmie
   • Podstawowe funkcje i zadania
   • Odpowiedzialność, kompetencje i struktura działu
   • Współpraca zewnętrzna
  Metodologia szkolenia
  Warsztaty szkoleniowe. W czasie szkolenia obok klasycznego przekazu uczestnicy przejdą przez różne studia przypadków oraz ćwiczenia z typów analiz strategicznych.

  Czas trwania szkolenia 2 dni szkoleniowe

Inne informacje związane z Marketing Strategiczny

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |