Home > Kursy i Szkolenia > Podatki Inne > Dzienne > Warszawa > Odroczony podatek dochodowy - Warszawa - Mazowieckie

Odroczony podatek dochodowy - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Odroczony podatek dochodowy - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program:
  1.  Różnice między prawem podatkowym a prawem bilansowym przyczyną występowania podatku dochodowego odroczonego.
  2.  Istota podatku dochodowego odroczonego.
  3.  Podejście wynikowe oraz  bilansowe do podatku dochodowego odroczonego.
  4.  Regulacje zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”.
  5.  Ustalanie wartości podatkowej dla składników aktywów.
  6.  Zasady ustalania wartości podatkowej pasywów.
  7.  Podział różnic przejściowych na dodatnie i ujemne.
  8.  Tworzenie rezerw na przyszły podatek dochodowy dla wynikowych różnic przejściowych  dodatnich.
  9.  Naliczanie aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego dla różnic wynikowych ujemnych.
  10.  Naliczanie podatku odroczonego dla straty podatkowej możliwej do odliczenia.
  11. Różnice przejściowe dodatnie i ujemne dla nieujętych w aktywach lub zobowiązaniach praw lub obowiązków zmieniających przyszłą podstawę podatkową.
  12 . Podatek odroczony dotyczący kapitałowych różnic przejściowych dodatnich oraz ujemnych.
  13.  Szczególne przypadki zastosowania podatku odroczonego (umowy leasingowe, kontrakty długoterminowe, instrumenty finansowe).
  14.  Ewidencja podatku dochodowego odroczonego.
  15.  Rozwiązania ewidencyjne usprawniające naliczanie rezerw i aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego.
  16.  Odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego.
  17.  Część bieżąca i odroczona podatku dochodowego prezentowanego w rachunku zysków i strat.
  18.  Prezentacja podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniu finansowym.
  19.  Podatek odroczony w świetle rozwiązań zawartych w MSR nr 12 - różnice między MSR nr 12 a KSR nr 2 .
  20.  Przykłady liczbowe dotyczące ustalania, ewidencji i prezentacji podatku dochodowego odroczonego.

Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |