Motywowanie przez Coaching - Skuteczne Stawianie Wyzwań Pracownikom - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ORYLION Fundacja Promocji Edukacyjnej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Motywowanie przez Coaching - Skuteczne Stawianie Wyzwań Pracownikom - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy nt. modeli motywacji i zasad motywowania, przedstawienie zasad budowania środowiska organizacyjnego umożliwiającego wykorzystanie potencjału pracowników i zespołów, poszerzenie narzędzi i metod kierowania stosowanych przez uczestników szkolenia.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kadra menedżerska wszystkich szczebli, kierownicy projektów, koordynatorzy zespołów, osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych.
 • Szczegółowe informacje
  Program Szkolenia
  MODUŁ I  Natura procesów decyzyjnych i motywacyjnych człowieka
  1.Mapa Motywacji
  2.Tradycyjne podejście do motywowania: teorie motywacji ( Maslow, Herzberg, Mc Clelland, V.Vroom, Mac Gregor)
  3.Nowoczesne podejście do motywowania: ujęcie systemowe (uwarunkowania zachowanie się człowieka w organizacji, kontrakt psychologiczny, kultura organizacyjna, przywództwo relacyjne)
  4.Modelowe postawy i zachowania czyli co jest celem motywowania

  MODUŁ II  Motywowanie zespołu:
  1.Znajomość zespołu jako warunek skutecznego wywierania wpływu na jego pracę
  •Kryteria oceny efektywności zespołu
  •Kryteria oceny morale zespołu ( poziom zaangażowania pracowników, świadomość celów i wartości oraz identyfikowanie się z nimi)
  •Świadomość relacji jakie buduję ze współpracownikami – test  FIBRO

  2.Narzędzia skutecznego motywowania zespołu w sytuacjach trudnych:
  •Praca pod presją
  •Konflikt wartości
  •Rezultat poniżej oczekiwań

  3.Zabójstwo motywacji – najczęstsze błędy kadry kierowniczej

  MODUŁ III   Motywowanie pracowników:
  1.Niezbędna wiedza o pracowniku
  •Potencjał kompetencyjny – jak go rozpoznawać i uruchamiać
  •Potrzeby pracownika – wymiary motywacji zadaniowej i motywacji osiągnięć

  2.Narzędzia interwencji czyli jak wywołać zmianę zachowań
  •Przekazywanie złych informacji: konstruktywna krytyka i reprymenda
  •Przekazywanie dobrych informacji: dowartościowywanie, pochwała
  •Mechanizm działania kar i nagród

  MODUŁ IV  Uczenie się – najważniejsza zdolność w przebiegu kariery
  1.Uczenie się jako umiejętność
  2.Style uczenia się dorosłych wg. A. Kolba
  3.Dynamika rozwoju kompetencji – cykl uczenia się

  MODUŁ V  Coaching  1.Zasady przyprowadzania rozmów z pracownikami
  2.Rodzaje komunikatów interwencyjnych w instrumentarium menedżera
  3.Wdrażania do trudnych zadań oraz wspierania pracownika
  •Zasady komunikacji perswazyjnej
  •Komunikacja empatyczna
  4.Struktura rozmowy coachingowej
  •Techniki komunikacyjne niezbędne w roli coach;a

  Wartość szkolenia:
  Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

  •Zastosować wiedzę o naturze motywacji w sytuacjach zawodowych.
  •Dostosować sposób motywowania do danego pracownika.
  •Utrzymywać stałą, wysoką motywację w zespole.
  •Skutecznie stosować metodę podnoszenia poprzeczki.
  •Przeprowadzać indywidualne rozmowy z pracownikami.
  •Stawiać pracownikom wyzwania skutkujące ponadprzeciętnymi rezultatami.
  •Kształtować środowisko pracy umożliwiające pracownikom uczenie się nowych zachowań.

Inne informacje związane z Coaching

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |