Kadry i Płace Dla Początkujących - Obsługa Kadrowa Firmy - Szkolenia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Edu-Skills Szkolenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kadry i Płace Dla Początkujących - Obsługa Kadrowa Firmy - Szkolenia - W ciągu tygodnia - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu księgowości i kadr w przedsiębiorstwie.
 • Szczegółowe informacje
  I. OBSŁUGA KADROWA FIRMY      
  1.       Zasady prowadzenia kadr

  2.       Przyjmowanie pracownika
  ·           Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (akta osobowe: obowiązek założenia akt, sposób prowadzenia, dokumenty niezbędne do podjęcia pracy)

  3.       Umowy o pracę
  ·           zasady sporządzani umów,
  ·           rodzaje umów regulowane kodeksem pracy,
  ·           umowy   regulowane kodeksem cywilnym,
  ·           najczęściej popełniane błędy w umowach zawarte z pracownikiem

  4.       Dokumenty wymagane w okresie zatrudnienia

  5.       Świadectwa pracy:
  ·           sposób sporządzania świadectwa pracy,
  ·           terminy i tryb wydawania świadectwa pracy,
  ·           prostowanie świadectwa pracy

  6.       Szkolenia BHP

  7.       Badania lekarskie

  8.       Zasady rozwiązywania umów o pracę

  9.       Czas pracy
  ·           Ewidencja czasu pracy - rozkład i jego wymiar
  ·           Metody jej prowadzenia

  10.         Systemy czasu pracy:
  ·           podstawowy system czasu pracy
  ·           weekendowy system czasu pracy
  ·           zadaniowy system czasu pracy
  ·           okres rozliczeniowy

  11.         Dokumentacja w zakresie
  ·           planu urlopów,
  ·           przesunięcia urlopów,
  ·           odwołania urlopów,
  ·           skutków niewykorzystania urlopów pracowniczych,
  ·           urlopów bezpłatnych.

  12.         Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
  ·           sankcje dla pracodawcy za brak i niewłaściwe prowadzenie akt
  ·           sankcje dla pracownika za brak i niewłaściwe prowadzenie akt

  13.         Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania

  II. NALICZANIE WYNAGRODZEŃ

  1.       Ochrona wynagrodzeń za pracę:
  ·           miejsce, czas, termin oraz sposób wypłaty wynagrodzenia
  ·           rodzaje potrąceń i wysokość maksymalnych potrąceń

  2.       Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagradzania (sporządzanie list płac)

  3.       Zasady naliczania wynagrodzeń

  4.       Naliczanie, potrącanie, wypłacanie wynagrodzeń z tytułu:
  ·           umowy zlecenia,
  ·           umowy działo,
  ·           kontrakt menadżerski,
  ·           wynagrodzenie członków zarząd, rad nadzorczych

  5.       Odszkodowania - rodzaje, sposób naliczania, komu przysługuje

  6.       Zasady ustalania i naliczania wynagrodzeń z tytułu podróży służbowej
  ·           miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa
  ·           podróż krajowa
  ·           podróż zagraniczna
  ·           terminy oraz sposoby rozliczania za odbytą podróż służbową krajową i zagraniczną

  7.       Świadczenia dla pracownika   przysługujące z tytułu zakończenia stosunku pracy
  ·           Odprawy (rodzaje, sposób naliczenia, komu przysługuje)

  8.       Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  ·           obowiązki pracodawcy   do tworzenia ZFŚS,
  ·           odstępstwa od obowiązkowego tworzenia ZFŚS
  ·           zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń z ZFŚS.

  9.       Świadczenia pracownicze:
  ·           Zasiłek chorobowy,
  ·           Zasiłek macierzyński
  ·           Zasiłek pielęgnacyjny
  ·           Świadczenia rehabilitacyjne   
      
  III. ZASADY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ,   ZDROWOTNYCH , FP, FGŚP   

  1.       Omówienie zasad prawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

  2.       Obowiązek pracodawcy wobec ZUS zatrudniających pracowników
  ·           zgłoszenie pracownika do ZUS – terminy
  ·           Ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców
  ·           zasady ustalania i finansowania składek na ubezpieczenie społeczne,
  ·           różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe
  ·           podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców
  ·           przychody wyłączone z oskładkowania
  ·           ubezpieczenia zdrowotne
  ·           składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
   
  IV. R0ZLICZANIE Z ZUS i URZĘDEM SKARBOWYM

  1.       Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych

  2.       Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych podatnikom oraz do Urzędu Skarbowego

  3.       Terminy, druki,  sposoby uiszczania składek i podatku

  Czas trwania szkolenia: 2 dni; ok. 14 godz. dyd. ; Szkolenie odbywa się w godz. 10:00-16:00

  Cena zawiera:
  - udział w zajęciach
  - komplet materiałów szkoleniowych,
  - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  - serwis kawowy i lunch

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

  DZIEŃ I
    9:30 – 10:00            Rejestracja uczestników
  10:00 – 11:30            Zajęcia
  11:30 – 11:45            Przerwa kawowa
  11:45 – 13:30             Zajęcia
  13:30 – 14:00            Lunch
  14:00 – 16:00            Zajęcia

  DZIEŃ II

  10:00 – 11:30            Zajęcia
  11:30 – 11:45            Przerwa kawowa
  11:45 – 13:30             Zajęcia
  13:30 – 14:00            Lunch
  14:00 – 16:00            Zajęcia

Inne informacje związane z Wynagrodzenia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |